220 mln zł potrzebuje województwo mazowieckie, by wywiązać się z obowiązku wpłaty tzw. janosikowego.

W czwartek komisja zajmowała się poprawkami złożonymi podczas drugiego czytania do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. i projektu ustawy okołobudżetowej. Odrzucono wszystkie piętnaście poprawek do projektu budżetu, natomiast spośród pięciu poprawek do ustawy okołobudżetowej pozytywną opinię uzyskały dwie przygotowane przez posłów PO. Dotyczyły one procedur uruchamiania pieniędzy z dwóch rezerw celowych.

Najwięcej emocji wzbudził wniosek PSL. Jan Łopata (PSL) tłumaczył, że zwiększa on ze 100 mln zł do 320 mln kwotę pożyczki, której można udzielić samorządom w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego.

Obecny na posiedzeniu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik powiedział, że na tle spadku dochodów budżetu państwa, spadły dochody z CIT województwa mazowieckiego, które wytwarza jedną piątą polskiego PKB. "Od początku roku obserwujemy dramatyczne załamanie dochodów z podatku CIT (...) W efekcie mamy prognozowany niedobór środków, jeżeli chodzi o budżet województwa na poziomie 350 mln zł" - poinformował.

Dodał, że w 2013 r. województwo musi w ramach janosikowego przekazać do budżetu państwa 661 mln zł, w ratach po 55 mln zł miesięcznie. Wskazał, że w lipcu i sierpniu województwo wzięło na janosikowe kredyt.

"Dziś stoimy przed wyborem - albo zapłacimy kolejne raty janosikowego, albo zapłacimy nasze pozostałe zobowiązania, czyli wynagrodzenia, umowy inwestycyjne, umowy na utrzymanie dróg, itd." - powiedział. Dodał, że województwo sugerowało Ministerstwu Finansów m.in. możliwość uzyskania 220 mln zł pożyczki długoterminowej z okresem karencji z budżetu.

Przyjęciu poprawki sprzeciwił się resort finansów. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk tłumaczyła, że została ona skonstruowana w sposób wadliwy.

Komisja odrzuciła także szereg poprawek, przygotowanych przez PiS (współautorem jednej był PSL), zwiększających środki, którymi dysponują poszczególni wojewodowie w zakresie rolnictwa. Chodziło m.in. o melioracje, zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt czy doradztwo rolnicze.

Nowelizacja budżetu na 2013 r. ma powiększyć tegoroczny deficyt o około 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych pierwotnie. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec.

W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.(PAP)

mmu/ pad/ mag/