Z budżetu unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska dostanie 82,5 mld euro. Program "Infrastruktura i Środowisko" ma budżet określony na 27,41 mld euro.

"Uczestniczymy (w dyskusjach o POIiŚ), chociaż ostateczne zdanie i ostateczna odpowiedzialność, jeśli chodzi o kształt instytucjonalny uruchamiania wszystkich funduszy, w tym POIiŚ na lata 2014-2020, leży w rękach ministra infrastruktury" - zaznaczył Grabowski.

Poinformował, że jego resort w związku z negocjacjami jest w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. "Pani minister Bieńkowska zostawiła pewną swoją wizję, jak ten program miałby funkcjonować. Natomiast rozumiem, że w tej chwili w ramach tych końcowych negocjacji z Komisją Europejską pewne modyfikacje są być może jeszcze możliwe" - zauważył minister.

Przypomniał, że zarysy i projekt POIiŚ został przyjęty przez Radę Ministrów, ale Ministerstwo Środowiska, tak samo jak inne instytucje zaangażowane w pozostałe programy operacyjne, uczestniczy w procesie ich wdrażania. "Nie widzę tu żadnych problemów. Natomiast, kiedy ostatecznie ten program będzie przyjęty, tego nie wiem. Czy to będzie jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego - takie terminy są możliwe" - podkreślił Grabowski.

KE dotychczas zatwierdziła dwa z sześciu polskich programów operacyjnych: program "Pomoc Techniczna" na lata 2014-2020, z którego ponad 700 mln euro trafi m.in. do instytucji zajmujących się obsługą pieniędzy unijnych z nowej perspektywy i na promocję tych funduszy, a także program "Polska Cyfrowa" - przeznaczony na rozwój szerokopasmowej sieci internetowej szczególnie na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach oraz rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej.

Na zatwierdzenie przez KE czekają pozostałe krajowe programy operacyjne - "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem ok. 27,4 mld euro, "Inteligentny Rozwój" (ok. 8,6 mld euro), "Wiedza Edukacja Rozwój" (ok. 4,7 mld euro, łącznie z instrumentem inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży) i ponadregionalny program dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro).

Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego, inne resorty będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na unijne dofinansowanie. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw. (PAP)

zab/ jzi/ dym/ mag/