W piątek agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A minus" dla długu w walucie obcej i "A" w walucie krajowej. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"Spodziewamy się, że Polska w 2015 r. wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu. Nie sądzimy, by potem rząd poluzował politykę pieniężną, gdyż widzimy, że dla nowych członków UE jest ważne, by przestrzegać unijnych zasad" - powiedział Louis podczas środowego spotkania z dziennikarzami.

Zobacz: W 2015 r. jest szansa na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu >>

"Nie widzimy wielkiego apetytu, by sprowadzić deficyt znacznie poniżej 3 proc. PKB. Zapewne będzie się kształtował między 2,5 a 3,0 proc. PKB, a to nie wystarczy by znacząco obniżyć poziom długu publicznego" - dodał.

Agencja prognozuje spadek deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 proc. PKB w tym roku z 3,2 proc. PKB w 2014 r.

Louis wskazuje, że w krótkim terminie poprawa miar zadłużenia może pomóc polskim ratingom. W dłuższym horyzoncie istotny będzie wzrost PKB per capita.

"Głębsze od oczekiwanego przez nas obniżenie poziomów długu publicznego i zagranicznego zadłużenia może skutkować pozytywną presją na polski rating" - powiedział Louis.

"W dłuższym horyzoncie, poprawa poziomu PKB per capita byłoby pozytywne dla ratingów. Ale dogonienie gospodarek z grupy ratingów +A+ musi potrwać" - dodał.

Fitch zwraca uwagę, że PKB per capita w Polsce to ok. 2/3 mediany dla gospodarek o porównywalnych ratingach. Polska ma również wyższy poziom długu zagranicznego względem porównywalnych gospodarek.

Fitch podkreśla, że Polska z ratingiem A-minus to pierwsza trzydziestka ocenianych przez agencję państw.

"Stabilność ratingu w okresie po kryzysie może być uważana za sukces" - ocenił Louis.

Fitch spodziewa się, że wzrost PKB w tym i przyszłym roku wyniesie ok. 3 proc.

"Ważną rolę w polskim PKB odgrywa popyt krajowy, i to nam się podoba" - powiedział Louis.

"Polski wzrost jest mniej zależny od czynników zewnętrznych" - dodał.

Fitch ocenia, że przedłużające się osłabienie gospodarki lub znaczące luzowanie polityki fiskalnej, które zagroziłoby osiągnięciu średnioterminowych celów redukcji deficytu i długu publicznego mogą wywrzeć presję na obniżenie polskiego ratingu.(PAP)

fdu/ osz/