"W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż prętów zbrojeniowych zmalały odpowiednio o 15 i 17 proc., w tym sprzedaż krajowa o ok. 30 proc. Zmiana regulacji prawnych, która ukróci nadużycia, niewątpliwie spowoduje powrót sprzedaży krajowej do poziomu realnego popytu" - ocenił prezes Izby dr Romuald Talarek.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach była jednym z podmiotów alarmujących o nieprawidłowościach w obrocie stalą zbrojeniową. M.in. na podstawie przekraczających 400 proc. rozbieżności między deklarowaną ilością prętów wywożonych z krajów UE do Polski, a zarejestrowanym przywozem tego towaru (wielokrotnie mniejszym), udało się udokumentować proceder wyłudzania VAT-u na fikcyjnym obrocie. Wielkość wyłudzeń oszacowano na ok. 300 mln zł rocznie. Producenci stali odczuli natomiast dotkliwy dla nich spadek produkcji i sprzedaży.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało, że jeszcze w tym roku - aby ukrócić nielegalny proceder - będzie możliwe wprowadzenie tzw. odwróconego VAT w handlu prętami stalowymi. Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku.

Takie rozwiązanie wymaga jednak decyzji przyjętej jednogłośnie przez Radę UE, na podstawie złożonego przez Polskę za pośrednictwem Komisji Europejskiej, dobrze umotywowanego wniosku derogacyjnego - dlatego nie można tego wprowadzić od razu; realny termin to ostatnie miesiące tego roku. Wcześniej resort finansów ma podjąć inne działania, takie jak skrócenie okresów rozliczeniowych w VAT na pręty zbrojeniowe do jednego miesiąca oraz wprowadzenie w tym obszarze tzw. odpowiedzialności solidarnej, czyli obciążającej obydwie strony transakcji.

Katowicka Izba, w imieniu środowiska hutniczego, wysłała na ręce wicepremiera, ministra finansów Jacka Rostowskiego podziękowanie za podjęcie działań dobrze służących sektorowi stalowemu w Polsce. Dr Talarek wyraził nadzieję, że planowane zmiany wejdą w życie możliwie szybko, aby krajowi producenci odczuli, iż rynek powrócił do normalności.

"Cieszymy się, że nasze analizy mogły być pomocne w decyzjach, które pomogą zwalczyć nieuczciwy proceder i przyczynią się do poprawy kondycji całej branży hutniczej" - wskazał prezes HIPH.

Przedstawiciele Izby podkreślają, że narastający od ponad dwóch lat proceder wyłudzania podatku VAT na podstawie fikcyjnego handlu prętami zbrojeniowymi zagraża zakładom przemysłu hutniczego. W ubiegłym roku produkcja w tym segmencie spadła, w odniesieniu do roku 2011, o ponad 15 proc., a sprzedaż hut w kraju (bezpośrednia, bez sprzedaży przez dystrybutorów - PAP) aż o 60 proc. O około 25 proc. wzrósł natomiast eksport. Wielkość szarej strefy HIPH oceniła na ok. 50 proc. całości obrotu.

Również z danych prokuratury wynika, że proceder wyłudzeń podatków w związku z fikcyjnym obrotem stalą, prętami zbrojeniowymi i metalami kolorowymi nasilił się. Pod koniec ubiegłego roku w samym tylko katowickim okręgu prokuratorskim prowadzono aż 38 postępowań w podobnych sprawach. W ubiegłym roku do sądów trafiło sześć aktów oskarżenia, które objęły 50 osób.

W lutym przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że w związku z tymi sygnałami powołano specjalną grupę operacyjną, która zajmuje się wykrywaniem tego typu przestępstw. W jej skład wchodzą inspektorzy z urzędów kontroli skarbowej, policjanci oraz funkcjonariusze innych organów ścigania.(PAP)

mab/ je/