Wydatki budżetu państwa wyniosły 285.083,141 mln zł wobec 285.083,1 mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 260.292,459 mln zł wobec 260.311,5 mln zł szacowanych wcześniej. (PAP)

map/ asa/