"Wstępnie szacujemy, ponieważ nie zakończył się jeszcze miesiąc, że deficyt budżetowy po maju wyniósł 22-22,5 mld zł" - powiedziała Majszczyk dziennikarzom. Nie poinformowała, jak wygląda strona dochodowa, ponieważ nie zakończyły się jeszcze zwroty VAT za maj.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa na 2014 r przewiduje deficyt w maju w wysokości 28 mld 794 mln 688 tys. zł (60,6 proc.). W czerwcu ma sięgnąć 33 mld 715 mln 85 tys. zł (71 proc.), a w lipcu różnica między dochodami i wydatkami państwa powiększy się do 38 mld 866 mln 698 tys. zł (81,8 proc.).

Resort finansów spodziewa się, że w sierpniu deficyt spadnie do 36 mld 771 mln 82 tys. zł (77,4 proc.), aby we wrześniu ponownie wzrosnąć do poziomu 37 mld 169 mln 617 tys. zł (78,2 proc.). MF zaplanowało, że w październiku deficyt wyniesie 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.), a w listopadzie 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co będzie stanowić 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu.

Zgodnie z harmonogramem i ustawą budżetową rok może się zamknąć deficytem w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł.
Zgodnie z ostatnimi danymi MF deficyt budżetu państwa po kwietniu 2014 r. wyniósł 21 mld 305,6 mln zł, czyli 44,8 proc. planu na 2014 r. Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa przewidywał, że deficyt po kwietniu miał wynieść 27 mld 491 mln zł, czyli 57,9 proc. z dopuszczonego w tym roku deficytu. (PAP)