Chodzi o system SI BIK – Przedsiębiorca, który oferuje możliwości związane z pozyskaniem danych o historii kredytowej przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji dłużników oraz udzielonych kredytów. Umożliwia także pozyskanie informacji gospodarczych poprzez dostęp do bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz pozwala na weryfikację dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonym przez Związek Banków Polskich.

Dotychczas BIK koncentrował się na wymianie informacji kredytowej o osobach fizycznych - konsumentach.

"Upowszechnienie wymiany informacji o przedsiębiorcach skróci i usprawni proces udzielania kredytu firmom. Pozwoli też na tworzenie lepszej oferty dla nich" - ocenił prezes BIK Krzysztof Markowski.

Obecnie w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorstw BIK uczestniczy 8 banków (łącznie z Bankiem BGŻ, Meritum Bankiem i PKO BP, które niedawno dołączyły do systemu). Przedstawiciele Biura twierdzą, że zainteresowanie stale rośnie. "Liczymy, że do końca roku do systemu dołączą jeszcze co najmniej dwa banki" - powiedział PAP po konferencji prezes BIK.

W efekcie, do końca roku w bazie prowadzonej przez BIK ma znaleźć się ponad 700 tys. informacji o podmiotach gospodarczych. Obecnie jest ich nieco ponad 300 tys.

"Dane znajdujące się w zasobach BIK stanowią istotne wsparcie zarówno dla sektora bankowego jak i samych przedsiębiorstw, a w konsekwencji dla całej gospodarki. Uproszczenie procedur podejmowania decyzji kredytowych, które umożliwia BIK, przekłada się na łatwiejszy dostęp do usług bankowych oraz większe zadowolenie klientów" - przekonywał podczas konferencji prezes BIK Krzysztof Markowski. (PAP)