W Białymstoku budżet obywatelski działa od 2014 roku, wtedy mieszkańcy wybrali siedem projektów o łącznej wartości 10,4 mln zł. W budżecie tegorocznym jest 15 projektów, oszacowanych na 13,5 mln zł (do podziału było formalnie 12 mln zł).

Zobacz: W Białymstoku wybrano 15 projektów w ramach budżetu obywatelskiego >>

W sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok pojawiły się trzy projekty uchwał - klubów radnych: PiS i PO, swój projekt przedstawił też prezydent miasta. Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Białystok głosowano nad projektem PiS, do którego wprowadzono poprawki. Radni jednogłośnie przegłosowali ten projekt.

Projekt zakłada, że w przyszłorocznym budżecie obywatelskim do podziału będzie 20 mln zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 6 mln zł (wartość jednego projektu to maksymalnie 2 mln zł) i osiedlowe 14 mln zł (do 500 tys. zł na każde osiedle). Według uchwały, w przypadku tych ostatnich na każdym osiedlu będzie zrealizowany (jeśli oczywiście zostanie zgłoszony i zakwalifikowany do głosowania) jeden taki projekt (osiedli jest 28), jeśli nie - pieniądze zostaną przesunięte na projekty ogólnomiejskie.

O podział pieniędzy na osiedla wnosił klub radnych PiS i Tadeusza Truskolaskiego, zwracali uwagę, że obecnie mieszkańcy osiedli domków nie mieli szans na wprowadzenie do budżetu obywatelskiego swych projektów, bo po prostu w głosowaniu mieli za mało głosów, w porównaniu z mieszkańcami bloków.

Przyszłoroczny budżet obywatelski przewiduje też zgłaszanie, oprócz projektów infrastrukturalnych, także projektów tzw. miękkich.

Zobacz książkę "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Zgodnie z podjętą uchwałą projekty zgłaszać będzie można od 1 do 15 lipca. Od 16 lipca i w sierpniu zgłoszenia będą analizowane z decyzją, czy projekt może być poddany pod głosowanie, czy nie.

Ogłoszenie ich listy ma nastąpić do 5 września, zaś samo głosowanie mieszkańców - w dniach 3-19 października. Wyniki głosowania mają być ogłoszone do 25 października. (PAP)

swi/ jbr/