Jak podano, w poniedziałek w nadzorującym lotniska Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele MIB, Ministerstwa Finansów oraz PP „Porty Lotnicze”. Podczas tego spotkania została podjęta decyzja o wycofaniu rekomendacji dla rozwiązań zaproponowanych w ustawie o reformie administracji skarbowej, dotyczących przekazania zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach komunikacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

"Przewidziana (...) reforma służb skarbowych i celnych państwa wymaga tak dużego ich przekształcenia, że obciążenia tych służb kolejnymi zadaniami, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach komunikacyjnych, nie dawałoby gwarancji płynnego przejęcia tych zadań. (...) Po przeprowadzonej analizie, zdaniem MIB, wskazane jest pozostawienie dotychczasowego modelu funkcjonowania ochrony na lotniskach" - podało MIB w komunikacie.

Według MIB stanowisko wycofujące rekomendacje w tym zakresie zostało przekazane Senackiej Komisji Finansów, która teraz zajmie się ustawą o KAS.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej, została uchwalona przez Sejm 21 października. W trakcie prac sejmowych do projektu złożonego przez posłów PiS wprowadzono poprawkę przewidującą, że kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach zajmą się pracownicy KAS. Według sprawozdawcy projektu Łukasza Schreibera (PiS) miało to umożliwić utworzenie 1500-1800 miejsc pracy na lotniskach.

Obecnie na większości lotnisk kontroli dokonują głównie pracownicy firm ochroniarskich. (PAP)