O wspólnym stanowisku szefowie organizacji poinformowali w poniedziałek w Warszawie. Chcą powiązania tych zmian z nowelizacją prawa zamówień publicznych, która zobowiązywałaby do zatrudniania na umowę o pracę. W ich ocenie obie zmiany powinny wejść w życie równolegle - w tym samym czasie.

Prezydent Lewiatana Henryka Bochniarz podkreśliła, że takie rozwiązania powinny wejść w życie, ale po odpowiednim vacatio legis, w którym pracodawcy starający się o zamówienia publiczne mogliby zmienić swoje budżety i biznesplany. Zdaniem związkowców przepisy powinny wejść w życie jak najszybciej.

Bochniarz podkreśliła, że wspólne stanowisko to efekt rozmów dwustronnych po tym, jak od roku nie działa Komisja Trójstronna. "To jest jeden z problemów polskiego rynku pracy i wspólne stanowisko jest pierwszym krokiem w stronę kompromisu i uporządkowania rynku pracy" - podkreśliła.

"Pracodawcom też zależy na tym, żeby ten rynek był uporządkowany, żeby pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa, ale oczywiście musimy też pamiętać, by dawały one możliwość rozwoju i funkcjonowania firm" - mówiła.

Zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy ozusowane powinny być też umowy o dzieło, ale samo wprowadzenie składek emerytalnych od umów zlecenia i o dzieło nie poprawi sytuacji na rynku pracy. "Uregulowanie zamówień publicznych to ważny element tych zmian - to rynek ponad 140 mld zł w 2014 r. Państwo powinno tu działać i stymulować te zmiany" - powiedział. "Jeśli ktoś nie będzie chciał zatrudniać ludzi, powinien szukać swojego miejsca na rynku, ale poza systemem zamówień publicznych" - dodał.

W ocenie związkowców i pracodawców zamawiający — czyli każda instytucja państwowa — powinien być zobligowany do umieszczania w dokumentach przetargowych warunku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. Duda przypomniał, że już obecne przepisy to umożliwiają, ale nadal głównym kryterium oceny ofert jest cena.

W ocenie związkowców nie można mówić o podwyższeniu kosztów zamówień publicznych, bo proponowana zmiana polepszy rynek pracy i poprawi stabilność zatrudnienia. To pobudzi gospodarkę i tylko może pozytywnie wpłynąć na budżet państwa w przyszłości. "Państwo obecnie na innych polach na tym traci" - podkreślił Duda. Według pracodawców koszty zamówień publicznych jednak wzrosną o 15-25 proc.

Obie zmiany - dotycząca zmian w umowach zlecenia i w zamówieniach publicznych są obecnie na etapie prac podkomisji sejmowych.(PAP)