Według informacji pracowników działu administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach złożone przez spółkę zażalenie czeka razem z aktami sprawy w siedzibie rybnickiego wydziału zamiejscowego tego sądu na tzw. zwrotkę, potwierdzającą doręczenie odpisu zażalenia uczestnikom sprawy. Potem całość akt ma trafić do sądu apelacyjnego.

Jak przypomniała we wtorek rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, chodzi o wniosek JSW „o udzielenie zabezpieczenia powództwa (…) przez wydanie zakazu – na czas toczącego się postępowania – podejmowania przez (…) członków Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA i organizacje związkowe (…) działań lub zaniechań, które mogą spowodować wyrządzenie (…) szkody wskutek organizowania (…) strajków”.

Spółka motywowała wniosek stratami, które strajk może spowodować; szacując potencjalną dobową stratę wynikającą z możliwego strajku na 20 mln zł. 3 lipca gliwicki sąd zdecydował o odrzuceniu wniosku spółki. Zażalenie na tę decyzję zostało – według Jabłońskiej-Bajer - złożone 13 lipca.

Związkowcy oczekują z decyzją o ewentualnej eskalacji formy protestów na ostateczną decyzję sądu w tej sprawie. Na początku sierpnia deklarowali, że złożyli do sądu apelacyjnego swe stanowisko odnośnie wniosku spółki.

Prowadzony od kilku miesięcy przez związki spór z zarządem JSW dotyczy tegorocznego wzrostu płac oraz warunków umów zawieranych z nowymi pracownikami.

6 lipca w kopalniach spółki odbył się strajk ostrzegawczy - załoga nie pracowała przez dwie godziny na każdej z czterech zmian. Po tym proteście strony wróciły do rozmów, jednak mimo kilku spotkań nie osiągnięto kompromisu. W ostatnich dniach Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zdecydował o przeprowadzeniu w środę rano pikiety przed siedzibą spółki.

Jak zapowiedział wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński, pikieta ma zawierać elementy happeningu. „Zamierzamy obrazowo przedstawić, jaka jest różnica między tym, co opowiada prezes (JSW Jarosław – PAP) Zagórowski, a tym, ile naprawdę zarabiają górnicy w JSW. Odwołamy się też m.in. do wydarzeń sprzed 32 lat” - zapowiedział Brudziński.

Związkowcy uważają, że wprowadzany w nowych umowach sześciodniowy tydzień pracy kopalń, w którym sobota traktowana jest jak dzień powszedni, łamie zasadę wolnej soboty wywalczonej w 1980 r. w Porozumieniach Jastrzębskich. Również według protestujących pozbawienie nowych pracowników uprawnień wynikających z tzw. Karty Górnika ma być sprzeczne z prawem.

We wtorek zarząd JSW wystosował, opublikowany m.in. na stronie internetowej spółki, list do pracowników, w którym ponawia swe wcześniejsze propozycje wzrostu stawek zasadniczych płac o 2,8 proc. od sierpnia, wypłaty we wrześniu jednorazowej premii oraz wdrożenia mechanizmu wzrostu stawek zasadniczych płac na przyszłe lata o wskaźnik inflacji.

Zarząd poinformował też, że zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy z pytaniem, czy możliwe jest - zgodnie z prawem pracy - wdrożenie proponowanej podwyżki stawek płac bez akceptacji organizacji związkowych. Związki chciały wzrostu stawek płacy zasadniczej od lutego o 7 proc.

Przedstawiciele JSW akcentują, że proponowane rozwiązania płacowe uwzględniają bezpieczeństwo spółki w perspektywie wielu lat oraz obecne i przyszłe zagrożenia. W poniedziałkowym komunikacie prezes JSW ocenił, że o ile wyniki pierwszego półrocza spółki są "satysfakcjonujące", z powodu spadających cen węgla i koksu druga połowa roku będzie „trudniejsza dla polskiego górnictwa”.(PAP)

mtb/ je/ mow/