Według WUG problemy z aparatami KA-60 powtarzają się już od kilku lat. Talarczyk zaznaczyła jednak, że dotąd nie stwierdzono, by sprzęt ten zawiódł podczas akcji ratowniczej.
Decyzję o "wnikliwej" kontroli aparatów Litwa ogłosił podczas narady dyrektorów okręgowych urzędów górniczych. Kontrola dotyczyć będzie urządzeń produkowanych przez Fabrykę Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych Faser SA. Inspektorzy okręgowych urzędów górniczych, podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu, sprawdzą m.in. stan techniczny tych urządzeń oraz wcześniejsze kontrole, prowadzone przez służby danej kopalni.
Z informacji WUG wynika, że firma Faser w ciągu ostatnich lat była trzykrotnie kontrolowana przez inspektorów WUG. W ostatnią środę przeprowadzono kolejną kontrolę, dotyczącą - jak podano - reżimów technologicznych produkcji. Pobrano też próbki do badań laboratoryjnych.
O możliwych problemach z aparatami w kopalniach informowały lokalne media. W poniedziałek, w reakcji na te doniesienia, zarząd firmy Faser poinformował, że aparaty mają certyfikaty zgodności z normami europejskimi, a proces produkcji nadzorowany jest, przynajmniej raz w roku, przez powołane do tego instytucje państwowe.
Przedstawiciele firmy napisali w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że pod koniec 2012 r. firma z własnej inicjatywy podjęła decyzję o przeprowadzeniu przeglądów technicznych aparatów wyprodukowanych w latach 2009 i 2010. "W przeglądach uczestniczyli i uczestniczą przedstawiciele zakładów górniczych, którzy zapoznali się z rodzajem uszkodzeń aparatów, będącymi w głównej mierze usterkami niezależnymi od producenta" - napisali.
"W wyniku tych przeglądów Faser SA stwierdził, że aparaty użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi są w pełni sprawne, bezpieczne i zachowują swoje właściwości ochronne" - podkreślili w oświadczeniu.
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce zapowiedział, że przeprowadzi w piątek manifestację przed Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach w sprawie "niesprawnych" - według nich - aparatów ucieczkowych.
Aparaty tlenowe KA-60 są wykorzystywane np. przez górników do ochrony układu oddechowego podczas ucieczki ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia bądź z miejsc, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania. Zapas tlenu wystarczy na godzinę.