Krajanów zapytano czy czują, że trwający od ponad trzech lat kryzys gospodarczy miał bezpośredni wpływ na ich sytuację materialna. W skali całej populacji odsetek osób, które odpowiedziały twierdząco, wyniósł 43 proc.

Okazuje się jednak, że taki statystyczny wskaźnik dla całej populacji może być mylący. Rozpiętość między poszczególnymi grupami zawodowymi jest bowiem ogromna.

W sektorze prywatnym pogorszenia sytuacji materialnej doświadczyło 37 proc. osób. To wynik niższy nawet niż wśród emerytów i rencistów (40 proc.).

Wśród osób zatrudnionych przez państwo kryzysu doświadczyło na własnej skórze ok. połowy ankietowanych. O tym, że biednieli przekonuje 45 proc. pracowników "budżetówki" oraz 53 proc. pracowników firm państwowych.

Najbardziej brutalnie poszkodowani przez kryzys czują się rolnicy - pogorszenie sytuacji materialnej deklaruje 94 proc. z nich. (PAP)

mp/