Jak poinformowała w czwartek PAP prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach, Wanda Kołtunowicz, związane z likwidacją szkół i reorganizacją zatrudnienia zwolnienia nauczycieli w całym regionie o jedną trzecią przewyższyły czerwcowe szacunki związków zawodowych.

„Dramatyczna sytuacja jest w powiecie sandomierskim, gdzie pracę straciło równocześnie ponad 60 osób. Gmina Dwikozy zlikwidowała tam 5 wiejskich szkół podstawowych. Niewiele lepsza sytuacja jest w powiatach opatowskim, kieleckim i pińczowskim. W każdym zwolnienia dostało co najmniej po 40 nauczycieli. Wśród tych, którzy zachowali pracę, coraz więcej ma pół albo dwie trzecie etatu, bo tak dyrektorzy starają się zatrzymać najbardziej doświadczonych nauczycieli” - powiedziała Kołtunowicz.

Prezes świętokrzyskiego ZNP podkreśliła, że w regionalnej oświacie tak złej sytuacji jeszcze nie było. Niż demograficzny i, co za tym idzie, zmniejszenie liczby klas pokryły się z cięciami finansowymi w gminach, które nie mają pieniędzy na utrzymanie szkół.

„Te liczby nie pokazują pełnego obrazu sytuacji. Nie uwzględniają wypowiedzeń dla nauczycieli mających prawo do emerytury i pedagogów, którzy byli zatrudnieni na czas określony, bo o nieprzedłużeniu takiej umowy dyrekcja nie musi informować związków” - zastrzegła Kołtunowicz.

Także świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień przyznaje, że regionalne szkolnictwo dotkliwie dotknęły oszczędnościowe cięcia finansowe organów prowadzących. W regionie szkół jest o 36 mniej niż w roku szkolnym 2011/2012.

„Pełne informacje na temat zmniejszenia liczby etatów będziemy mieć do końca września. Obecnie szkoły nie mają obowiązku zgłaszania do kuratorium stanu etatowego, te dane pojawiają się tylko w zestawieniach statystycznych. Z sygnałów, które do nas docierają, można jednak wnioskować, że zwolnionych nauczycieli może być dużo więcej niż alarmują związkowcy” - powiedział PAP kurator Bień.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wynika, że na koniec czerwca 2012 roku zarejestrowanych było w regionie 1892 bezrobotnych specjalistów nauczania i wychowania, w tym 681 nauczycieli gimnazjów i szkół średnich oraz ponad 300 nauczycieli szkół podstawowych. Zatrudnionych w tym czasie było ponad 26,5 tys. nauczycieli, z czego prawie 9 tys. na niepełnym etacie. Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 1230 szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. (PAP)

 

and/ hes/ jra/