Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP), w tym roku liczba bezrobotnych między lutym (kiedy zwykle wartość ta jest najwyższa w roku), a czerwcem zmniejszyła się o 29 tys. osób. W 2010 r. było to odpowiednio 16,5 tys. osób, w 2011 r. - 23,2 tys. osób, w 2012 r. - 17,6 tys., a w 2013 r. - 18,1 tys. osób.

"W porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, w tym roku spadek bezrobocia w okresie letnim jest największy" - podkreślił Robert Żurek z biura prasowego Urzędu.

W ujęciu rocznym bezrobocie na koniec czerwca br. spadło w regionie o 19,4 tys. osób – przed rokiem liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 208,7 tys., a teraz - 189,3 tys.

W stosunku do końca maja br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się z końcem czerwca o 7,3 tys. osób. W ub. roku w tym samym czasie redukcja ta była mniejsza – o 5,8 tys. osób.

Równocześnie w czerwcu br. o blisko 2 tys. mniejsza niż rok wcześniej była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych - 17,4 tys. wobec 19,3 tys.

„Szacujemy, że według stanu na 30 czerwca 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. śląskim wyniesie 10,2 proc.” - powiedział Żurek.

Z meldunków zbieranych przez WUP z powiatowych urzędów pracy wynika też, że w woj. śląskim w czerwcu br. zgłoszono łącznie 10,4 tys. informacji o wolnych miejscach pracy i o różnych miejscach aktywizacji zawodowej. To największa liczba takich zgłoszeń od stycznia br. (10,6 tys.), a wcześniej od wakacji 2010 r. (również 10,6 tys.) W czerwcu ub. roku liczba ta wynosiła 9,2 tys.

Ostatnim rokiem, kiedy praktycznie co miesiąc urzędy pracy w regionie miały znacznie więcej zgłoszeń o wolnych miejscach pracy i o miejscach aktywizacji zawodowej, był 2008 r. (13-16 tys. zgłoszeń).

Ogółem od początku tego roku do powiatowych urzędów pracy w woj. śląskim wpłynęło blisko 63 tys. informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej. Przed rokiem w tym samym okresie było ich 54,3 tys.

Zdaniem specjalistów WUP na pewno na spadek bezrobocia w ostatnich miesiącach wpływ ma sezon prac budowlanych, w tym drogowych, oraz rolniczych. "To wpływa na to, że bezrobocie każdego roku jest o tej porze mniejsze. W Polsce rozpoczęło się jednak teraz więcej inwestycji - co wynika m.in. z wydawania pieniędzy, które zostały jeszcze w poprzednim okresie programowania środków unijnych" - zaznaczył Żurek.

Jak dodał, innym czynnikiem może być też coraz rzadsze przyzwolenie pracowników na zatrudnienie w szarej strefie.

Jego zdaniem tendencja spadku bezrobocia może w kolejnych miesiącach utrzymywać się - aż do października. "Może to się zatrzymać na jesieni, wraz z zamieraniem prac sezonowych. Ale jeżeli będziemy porównywać okres do okresu myślę, że stopa bezrobocia będzie w tym roku mniejsza niż w poprzednich latach" - uznał Żurek.

Po raz pierwszy od dawna bezrobocie w woj. śląskim zaczęło spadać w marcu 2013 r.(miesiąc wcześniej zarejestrowanych bezrobotnych było 226,8 tys.). Taka tendencja utrzymywała się do sierpnia. We wrześniu nastąpił niewielki wzrost, a w październiku - pierwszy raz od pięciu lat w tym miesiącu - ponowny spadek liczby bezrobotnych.

Listopad i grudzień 2013 r. były w woj. śląskim miesiącami wzrostu bezrobocia, jednak rosło ono już znacznie wolniej niż w poprzednich latach. W końcu grudnia bez pracy było 208,2 tys. osób.

(PAP)