Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI).

Jest to konieczne ze względu na przepisy unijne, które m.in. nakładają na instytucje państw członkowskich uczestniczące w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązek wymiany informacji drogą elektroniczną przez system EESSI. EESSI to system informatyczny, który ma przyspieszyć i ułatwić wymianę informacji między nimi.

Obecnie wymiana danych niezbędnych do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców odbywa się za pośrednictwem formularzy i dokumentów papierowych.

System powinien ruszyć 1 maja 2014 r., co oznacza, że od tego momentu przekazywanie danych będzie odbywać się elektronicznie z zapewnieniem ich poufności i ochrony.

Projektowane przepisy umożliwią włączenie polskich instytucji do systemu elektronicznej wymiany danych w obszarze zabezpieczenia społecznego. Wymiana informacji między instytucjami poszczególnych państw członkowskich będzie odbywać się za pośrednictwem standardowych dokumentów elektronicznych (SED).

Zgodnie z założeniami elektronicznej wymianie będą podlegać dane, które umożliwią przyznanie m.in. świadczeń z tytułów: choroby, macierzyństwa (ojcostwa), inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i choroby zawodowej. Dotyczyć ma to także informacji dających prawo do: rent rodzinnych, zasiłków na wypadek śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, a także świadczeń: przedemerytalnych i rodzinnych oraz specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym.

Wymianie będą podlegać również dane pomocne w odzyskiwaniu należności w innym państwie członkowskim. Dane te w postaci standardowych dokumentów elektronicznych będą przesyłane przez system EESSI do właściwych odbiorców w innych krajach unijnych.

Kluczowym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym ma być tzw. access point – punkt kontaktowy. Będzie nim instytucja wyznaczona w danym kraju dla określonych kategorii świadczeń. Zadaniem punktu będzie wysyłanie (otrzymywanie) drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego.

W Polsce będą działały trzy takie punkty (w innych państwach może ich być od trzech do pięciu). Jeden zostanie utworzony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (zajmie się rozsyłaniem danych dotyczących bezrobocia i świadczeń rodzinnych), drugi powstanie w ZUS (jego zadaniem będzie przesyłanie danych z sektora świadczeń emerytalno-rentowych, pieniężnych świadczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich, a także obszaru rolniczego i systemów specjalnych). Trzeci punkt kontaktowy będzie stworzony w NFZ i będzie realizował wymianę danych z zakresu świadczeń zdrowotnych.(PAP)

akw/ bos/ mow/

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Skorzystaj z Infolinii Prawa Pracy  Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!