Jak poinformował reprezentujący grupę powodów mec. Paweł Kowalczyk, do pozwu przystąpiły 52 osoby. Pozew w czerwcu trafił do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

W środę sąd rozpoczął - na razie wstępne - badanie tego pozwu. Sąd postanowił m.in. oddalić wniosek dotyczący złożenia przez powodów kaucji na zabezpieczenie kosztów ewentualnego procesu. Ze względu na konieczność pisemnego odniesienia się pozwanych do dokonanych przed kilkoma dniami przez powodów modyfikacji w treści pozwu, sąd odroczył posiedzenie do 4 marca.

"Roszczenie dotyczy ustalenia nieważności dwóch czynności prawnych: umorzenia jednostek i przeniesienia środków na rachunki w ZUS. Ponadto żądamy ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z wykonaniem tych czynności" - mówił mec. Kowalczyk.

Jak wyjaśnił, powodowie wychodzą z założenia, że Otwarte Fundusze Emerytalne dysponowały środkami obywateli na zasadzie powiernictwa". "Skoro udziały umorzono i środki przekazano do ZUS, to naszym zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności" - dodał. Zaznaczył, że pozwane są towarzystwa emerytalne i ZUS, gdyż działania tych podmiotów były konieczne do umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów.

Efektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014 r., było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego OFE umorzyły 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Fundusze przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych.

W opinii pozwanych pozew zbiorowy powinien zostać odrzucony. Wskazują, że zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w tym trybie dochodzone mogą być roszczenia jednego rodzaju - co najmniej 10 osób - oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

"W naszej ocenie elementem jednakowej podstawy musi być też jednolity przeciwnik procesowy" - mówił mec. Mikołaj Wild z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Tymczasem, jak wskazują pozwani, poszczególne osoby z grupy miały środki w różnych funduszach emerytalnych.

Mec. Kowalczyk dodał, że wnosi także o skierowanie przez sąd okręgowy pytania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reformy OFE. W TK na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczący niektórych zapisów tej reformy. Prezydent ustawę podpisał 27 grudnia 2013 r., ale skierował do Trybunału wniosek o zbadanie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Zakwestionował m.in. zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. (PAP)

Więcej na www.lex.pl >>>