Rada, która jest najwyższym organem OPZZ między kongresami, obradowała w środę w Warszawie. Grąbkowski powiedział w czwartek, że rada zaakceptowała projekt i teraz uchwałę w tej sprawie otrzyma resort pracy.

Projekt zaaprobowały już w poniedziałek władze Forum Związków Zawodowych, swoje stanowisko ma w czwartek wyrazić Komisja Krajowa Solidarności, która obraduje na nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie.

Czytaj: Jest projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w miejsce Komisji trójstronnej

Rada ma zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną, w której związkowcy zawiesili swój udział w czerwcu 2013 r., gdy rząd z pominięciem Komisji wprowadził zmiany w Kodeksie pracy umożliwiające wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy.

W sobotę szefowie związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz minister pracy parafowali tekst projektu, ale dali sobie dwa tygodnie na uzyskanie opinii ciał statutowych, a minister pracy - na przedstawienie go rządowi. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz na wtorkowym posiedzeniu przedstawił taką informację.

Projektowana Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków – w równej liczbie z każdej ze stron - wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawcy oraz premier. Nominować członków RDS ma prezydent. Udział w radzie będzie osobisty – nie będzie można delegować zastępcy.

Przewodnictwo w radzie ma być rotacyjne – na przemian z każdej ze stron – związkowej, pracodawców i rządowej. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Rada miałaby dysponować własnym budżetem i przeznaczać go m.in. na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie, koordynację prac. Do obsługi jej prac ma powstać biuro. Uzgodniony jest też projekt regulaminu prac rady, zasady funkcjonowania i finansowania biura.

Rada ma wspierać prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje też m.in. doroczne sprawozdanie z dialogu społecznego dla Sejmu, możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów.

Projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r. Związki zawodowe przygotowały go, gdy w czerwcu zawiesiły prace w Komisji, uznając, że dialog w komisji jest pozorowany, a rząd nie bierze pod uwagę ich postulatów. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony przez związki i pracodawców rządowi.

Nad parafowanym dokumentem pracowali wspólnie eksperci NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych ze strony związkowej oraz Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - ze strony pracodawców i resortu pracy z udziałem wiceministra Jacka Męciny. Prezydent Komorowski deklarował, że wspiera nowy projekt.

Będą jeszcze trwały prace nad innymi rozwiązaniami - m.in. sposobem negocjacji poziomu minimalnego wynagrodzenia, waloryzacji świadczeń emerytalnych, czy weryfikacji progów dochodowych dla pomocy społecznej. Projekt ma trafić na szybką ścieżkę legislacyjną - zapowiadał minister pracy.

(PAP)