W posiedzeniu prezydium uczestniczą m.in. przedstawiciele Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, pracodawcy oraz minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Jeremi Mordasewicz powiedział PAP przed rozpoczęciem posiedzenia prezydium, że omawiane mają być m.in. kwestie związane z elastycznym czasem pracy, stawkami za godziny nadliczbowe, płacą minimalną, tzw. ustawą antykryzysową oraz nakładami na szkolnictwo.

Po zakończeniu posiedzenia prezydium rozpocznie się spotkanie plenarne Komisji Trójstronnej, w którym ma uczestniczyć premier Donald Tusk. Związkowcy chcą rozmawiać m.in. o projektach zmian w kodeksie pracy oraz o regulacjach dotyczących płacy minimalnej.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił we wtorek, że ma umiarkowaną nadzieję, "czy można coś osiągnąć na środowym posiedzeniu Komisji Trójstronnej z udziałem premiera".

Sztab protestacyjny Solidarności zdecydował we wtorek, że związkowcy do końca czerwca mają wypowiedzieć się w referendum na temat formy protestu przeciwko polityce rządu.

Forum Związków Zawodowych liczy, że podczas środowego spotkania premier wysłucha głosu partnerów społecznych.

Minister pracy zapewnił w liście do związkowców, że rząd nie uchyla się i nie będzie się uchylał od prowadzenia rzeczowej i merytorycznej debaty ze związkowcami. Wskazał, że właściwym forum prowadzenia dialogu jest Komisja Trójstronna, a w sprawie większości postulatów związkowych toczyły się lub toczą prace m.in. na tym forum.

Biuro prasowe OPZZ poinformowało, że przed środowym spotkaniem ten związek "niezmiennie oczekuje od rządu realizacji postulatów związkowych mających na celu polepszenie sytuacji polskiego pracownika i jego rodziny".

Oprócz strony rządowej i związkowej, członkami Komisji są przedstawiciele pracodawców.

W związku z przygotowaniami Solidarności do ogólnopolskiego protestu, OPZZ - jako centrala zrzeszającą samodzielne związki - sama nie może podjąć decyzji o udziale w akcji protestacyjnej. "W naszej gestii jest apelowanie o poparcie inicjatyw, którego to udzieliliśmy podczas marcowych akcji protestacyjnych na Śląsku" - tłumaczy OPZZ.

Związkowcy nie zgadzają się z polityką społeczno-gospodarczą rządu. Sprzeciwiają się m.in. zmianom w kodeksie pracy, chcą ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, wsparcia dla przemysłu energochłonnego, rozwiązań antykryzysowych dla firm dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, a także uzdrowienia systemu ochrony zdrowia i zmian w szkolnictwie.