Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w 2018 roku planowanych jest dziewięć naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rzecznik urzędu Michał Piotrowski poinformował, że w konkursach będzie można starać się o dotację m.in. na: opracowywanie innowacyjnych produktów bądź usług, tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, opiekę nad dziećmi w żłobkach oraz na świadczenie usług rehabilitacji kardiologicznej.

Konkursy dotyczyć będą także regionalnej infrastruktury kolejowej (opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych. Natomiast gminy, które realizują przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego będą mogły ubiegać się o wsparcie na rozwój tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz infrastruktury turystyki wodnej w obszarach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Cytowany w komunikacie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spodziewa się dużego zainteresowania konkursami. „Dzisiaj Pomorze jest liderem w skali kraju w kontraktacji środków unijnych. Przyszły rok jest dla nas kluczowy, jeśli chcemy sięgnąć po dodatkowe pieniądze” – tłumaczy.

Pomorskie za dobre i szybkie wykorzystanie funduszy europejskich ma szanse na dodatkowe ponad 470 mln zł. „Dodatkowe pieniądze pozwoliłyby na realizację kolejnych projektów, co jest w interesie wszystkich mieszkańców Pomorza” – dodał marszałek.

Samorząd województwa zakłada, że efektem planowanych projektów będzie m.in. stworzenie 3,6 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, ponad 700 nowych miejsc w przedszkolach oraz organizacja zajęć dodatkowych dla prawie 2,7 tys. przedszkolaków. Ponad 200 nauczycieli ma też otrzymać wsparcie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Pomorskie jest liderem w kraju pod względem wykorzystania środków z RPO. Do połowy października br. zarząd województwa zakontraktował ok. 70 proc. budżetu programu unijnego przewidzianego dla regionu na lata 2014-2020. (PAP)