Inwestycja wynika ze strategii firmy, która do 2020 r. chce znacząco zwiększyć pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie tego gazu.
Przedstawiciele Kompanii wskazują, że nowa inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy, spowoduje również znaczne oszczędności. Dzięki zastosowaniu innej niż dotąd technologii, tłoczony metan ma lepszą jakość. Tym samym mniejsze jest ryzyko awarii generatorów elektrycznych, co zdarzało się wówczas, gdy do chłodzenia wykorzystywano wodę.
Stację budowano rok. Teraz trwa jej rozruch, pełne uruchomienie zaplanowano na sierpień. Zautomatyzowany i skomputeryzowany obiekt zastąpi dwie stare, wyeksploatowane stacje odmetanowania, które pracowały na potrzeby rudzkiej kopalni Halemba-Wirek.
W nowej stacji zainstalowano trzy agregaty, które zasysają metan z dołu kopalni i tłoczą do kopalnianej kotłowni oraz do gazowych silników, napędzających generatory energii. Docelowo stacja ma być rozbudowana o kolejne dwa generatory - w sumie będzie ich pięć.
Zgodnie ze strategią Kompanii, w najbliższych siedmiu latach o 70 proc. ma być zwiększony stopień gospodarczego wykorzystania metanu, pochodzącego z odmetanowania kopalń. Ilość gazu ujmowanego w specjalne instalacje wzrośnie o 35 proc. Firma chce budować nowe stacje odmetanowania i modernizować istniejące.
Docelowo, w 2020 roku, systemami odmetanowania ma być ujmowane ok. 150 mln m sześc. gazu rocznie, z czego ok. 122 mln m sześc. powinno być wykorzystane gospodarczo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
W ubiegłym roku kopalnie Kompanii ujęły ok. 111 mln m sześc. metanu, z czego zagospodarowano prawie 71 mln m sześc. To znacznie więcej niż w dwóch poprzednich latach, kiedy rocznie ujmowano ponad 75 mln m sześc. metanu, a wykorzystywano niespełna 58 mln m sześc.
W kopalniach Marcel, Jankowice i Chwałowice metan wykorzystywany jest do produkcji ciepła, a w kopalniach Halemba-Wirek, Bielszowice, Sośnica-Makoszowy i Knurów-Szczygłowice - do produkcji prądu. Łącznie do wytwarzania ciepła w Kompanii zużywa się rocznie 8,5 mln m sześc. metanu, a do produkcji prądu ponad 9 mln m sześc.
Rocznie przy eksploatacji węgla kamiennego w polskich kopalniach uwalnia się ok. 850 mln m sześc. metanu, z czego mniej niż trzecia część jest ujmowana w instalacje odmetanowania, a pozostała idzie w powietrze. Około dwóch trzecich ujętego metanu jest wykorzystywane gospodarczo.