Według danych GUS obecnie osoby powyżej 65. roku życia stanowią 13,5 proc. społeczeństwa, a do 2030 r. odsetek ten się podwoi.

Jak mówił minister pracy, prognozy dotyczące starzenia się obywateli i szybkości tego procesu są wyzwaniem dla systemu zabezpieczenia społecznego i systemu zdrowia.

"Pamiętajmy też o tym, że starzenie się społeczeństwa jest wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym, bo to jest poprawa jakości życia, poprawa dostępności do technologii medycznej i rozwój tej technologii" - podkreślał minister. Dodał, że należy wspierać aktywność zawodową i to "na tym etapie około- i przedemerytalnym".

"Po likwidacji emerytur pomostowych, po wydłużeniu faktycznego wieku emerytalnego (...) zmieniły nam się wskaźniki zatrudnienia osób z grupy pomiędzy 55. a 64. rokiem życia, z 31 proc. w 2007 roku do ponad 38 proc. w drugim kwartale tego roku" - powiedział.

Wskazał, że kiedy kończy się aktywność zawodowa, zaczyna się aktywność społeczna. "Zaczyna się wolontariat, zaczyna się uczestnictwo różnego rodzaju organizacji, które musimy aktywnie wspierać. Dlatego rząd kilka dni temu przyjął program na rzecz aktywności ludzi starszych. Konkurs został uruchomiony w dniu wczorajszym i mogą się do niego zgłaszać różne organizacje zajmujące się aktywnością społeczną osób starszych. Na ten cel będzie w tym roku przeznaczone 20 mln zł, a w przyszłym roku 40 mln zł" - mówił. (PAP)

rbk/ je/ mow/