Męcina został sekretarzem stanu w MPiPS. Pracę w resorcie rozpocznie w poniedziałek.

Dr hab. Jacek P. Męcina jest prawnikiem, politologiem i politykiem społecznym. Jako pracownik naukowy specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego.

Pełnił już wcześniej funkcję wiceministra gospodarki i pracy, w 2005 r. w rządzie Marka Belki. Był odpowiedzialny za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego.

Od 2000 r. jest doradcą Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i przewodniczącym Rady Dyrektorów Personalnych. Od 2004 r. zasiada w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych. Pełni również funkcję przewodniczącego Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych.

W latach 1997–2000 był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediatorem z listy MPiPS, uczestnikiem negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na szczeblu zakładowym. Należy do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

Męcina jest również członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny". Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego. (PAP)

akw/ itm/ jra/