W programie uczestniczy 20 młodych ludzi, których wybrała jeszcze w ubiegłym roku Fundacja Dzieci Niczyje. To młodzież, która wychowuje się poza rodzinami i jest szczególnie zagrożona bezrobociem. Wszyscy otrzymują wsparcie z zakresu rozwoju osobistego oraz opiekę psychologa. Celem akcji jest wsparcie procesu usamodzielnienia się podopiecznych Fundacji, którego zwieńczeniem są staże zawodowe w firmach w uczestniczących w programie.

18 tys. euro na wsparcie aktywizacji zawodowej młodych ludzi przekazali przedstawiciele Fundacji Accor w środę podczas uroczystości w Warszawie. Będą one przeznaczone na drugą edycję programu "Accordeon Samodzielności", którą Fundacja Dzieci Niczyje realizuje wspólnie z Fundacją Accor.

Podopieczni Fundacji w ramach "Accordeonu Samodzielności" biorą udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje, uczą się pracy w grupie, odbywają też wizyty w firmach oferujących staże. Jako stażyści otrzymują wynagrodzenie, a po zakończeniu stażu mają szanse na stałe zatrudnienie.

Podczas uroczystości przedstawiciele firm, które zaangażowały się w organizację staży dla uczestników programu, odebrali pamiątkowe dyplomy. Za wsparcie programu dziękował im m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który objął akcję honorowym patronatem.

"Zdecydowaliśmy się objąć patronatem tę akcję, bo pokazywanie dobrych przykładów i dobrych praktyk jest też naszą misją i naszym obowiązkiem. A to jest realny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu (...)" - powiedział minister pracy.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że walka z bezrobociem wśród młodych jest "jednym z najważniejszych wyzwań dla Unii Europejskiej na najbliższe lata". Według ministra warto rozwijać te kompetencje, które będą poszukiwane przez pracodawców w najbliższych latach - chodzi przede wszystkim o przygotowanie do pracy w sektorze IT, ochronie zdrowia i opiece nad osobami starszymi oraz w dziedzinie usług. Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że równie ważne są kompetencji "mniej formalne", takie jak elastyczność w podejmowaniu zatrudnienia czy umiejętność pracy w grupie.

Kosiniak-Kamysz apelował też o wypełnienie w zeznaniu podatkowym rubryki dotyczącej przekazania jednego procentu podatku na organizację pożytku publicznego. "Polska potrzebuje organizacji pozarządowych, potrzebuje trzeciego sektora i to nie jest abdykacja państwa - to jest uzupełnienie jego roli" - powiedział minister.

Pierwsza edycja "Accordeonu Samodzielności" odbyła się w 2 013 r. Uczestniczyło w nim 20 młodych ludzi; pełen program ukończyło 13 osób (część zrezygnowała z uczestnictwa w trakcie trwania), a siedem znalazło stałe zatrudnienie w firmach biorących udział w akcji. W ubiegłym roku na realizację programu Fundacja Accor przekazała 22 tys. euro.(PAP)