Jak powiedział w środę dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Tomasz Zawiszewski, na kwotę zarezerwowaną w tym roku na aktywizację osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim składają się pieniądze z trzech źródeł. „25 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy, 15 mln zł stanowią środki unijne z dwóch projektów – 8 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że 41 mln zł to rekordowa suma i w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza bardzo duży wzrost środków, z których sfinansowana zostanie aktywizacja zawodowa bezrobotnych. „Rok temu w ramach pieniędzy z Funduszu Pracy dysponowaliśmy kwotą w wysokości 7,3 mln zł. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne – mieliśmy niecałe 18 mln zł” – powiedział.

Jak podkreślił, z tegorocznej puli urząd pracy planuje przeznaczyć „więcej pieniędzy na pomoc kierowaną bezpośrednio do firm”. Pracodawcy będą mogli skorzystać z tak zwanej refundacji na doposażenie lub wyposażenie około 400 stanowisk pracy. „W zamian za to zobowiązują się do zatrudnienia bezrobotnego i utrzymania stanowiska przez okres minimum dwóch lat” – dodał Zawiszewski.

Oprócz tego PUP chce sfinansować blisko 150 miejsc pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych, czyli przeznaczonych dla osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni powyżej 50. roku życia). Pieniądze trafią też na staże dla ok. dwóch tysięcy bezrobotnych oraz na działania umożliwiające „otwarcie własnego biznesu”.

Liczba osób bez pracy zaczęła się zmniejszać w Bydgoszczy w ubiegłym roku. Pod koniec grudnia stopa bezrobocia wynosiła 7,5 proc. wobec 8,8 proc. rok wcześniej. W mieście zarejestrowanych jest ponad 12,1 tys. bezrobotnych.

(PAP)