Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej powstaje w budynku Centrum Technologicznego BPN-T. Park współpracuje w tym zakresie z wydziałem elektrycznym Politechniki Białostockiej, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie prowadził to laboratorium, bo podmiot ten musi zostać wyłoniony w konkursie. Wicedyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Paweł Kramarz poinformował PAP, że w laboratorium będą prowadzone prace, których celem będzie sprawdzanie czy dane urządzenia emitują zakłócenia elektromagnetyczne szkodliwe dla działania innych urządzeń.
Zauważył, że chodzi np. o badanie wpływu telefonów komórkowych na samoloty, jak również samej podatności urządzeń na wpływ pól elektromagnetycznych. "Na przykład podatność awioniki lotniczej na zakłócenia przez wyładowania atmosferyczne, pola elektrostatyczne czy właśnie telefony komórkowe" - dodał.
Wcześniej ma być też gotowe powstające w białostockim parku naukowym Laboratorium Biomedyczne, które wyposaża Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Kramarz poinformował, że laboratorium ma być gotowe w kwietniu. Jak wcześniej mówił PAP prof. Marek Strączkowski, kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Metabolicznych PAN, białostockie laboratorium będzie się zajmować badaniami nad cukrzycą typu II i nowoczesnymi lekami w walce z tą chorobą. BPN-T i olsztyński instytut umowę w tej sprawie podpisały w grudniu 2014 r.
W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym pod koniec stycznia 2015 r. otwarto Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii, które powołał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Trwają starania, by rozpocząć tam badania naukowe z wykorzystaniem jednego z dwóch dostępnych w Polsce urządzeń wykorzystujących do skanowania ciała pacjenta jednocześnie tomografię pozytonową (PET) i rezonans magnetyczny (MRi) - tzw. urządzenie hybrydowe PET/MRi.
Sprzęt ten daje szanse na dopasowywanie precyzyjnego leczenia do konkretnego pacjenta cierpiącego np. na nowotwór. Urządzenie daje szanse na wykrywanie zmian w organizmie na bardzo wczesnym etapie, np. zmian w nieprawidłowości pracy tkanek czy narządów, zmian na etapie molekularno-genetycznym. Sprzęt będzie też wykorzystywany do badań nad nowymi preparatami radioizotopowymi.
Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski powiedział PAP, że trwa uzyskiwanie wymaganych zezwoleń, m.in z Państwowej Agencji Atomistyki. Być może badania, dotyczące na początek rezonansu magnetycznego, będą mogły się rozpocząć pod koniec marca.
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest jedną z większych inwestycji zbudowanych przez władze Białegostoku dzięki unijnym dotacjom. Powstał inkubator i centrum technologiczne, przebudowano również ulice w sąsiedztwie parku, uzbrojono 23 ha gruntów dla inwestorów. Wartość całego projektu to 167,5 mln zł, z czego 120 mln zł to dotacja z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej. Zakończenie budowy BPN-T opóźniało się; firma budowlana, która budowała park ogłosiła upadłość, były usterki budowlane. Park działa od czerwca 2014 r. Funkcjonuje w nim m.in. ponad 20 młodych firm typu start-up, które korzystają z zaplecza inkubatora parku na preferencyjnych warunkach. (PAP)