To jedno z najbardziej newralgicznych miejsc na środkowym odcinku Wisły, gdzie przy wysokich wezbraniach wiślane wody wpływają do rzeki Ryksy jednocześnie podnosząc jej poziom. Obwałowanie rzeki Ryksy oddzielają od niej dwie doliny: Zakrzewo–Kępa Polska o powierzchni zalewu w przypadku powodzi około 730 ha oraz Dolinę Rakowo-Drwały o powierzchni zalewu ponad 1360 ha.

„Wały wsteczne Ryksy należało wzmocnić, zagęścić i poszerzyć ich koronę. Trzeba było też zabezpieczyć korpus wałów kamieniami i siatką stalową przed penetracją bobrów. Nie ma ostrej zimy, nie ma też wysokich wezbrań Wisły, dlatego planujemy sfinalizowanie inwestycji do końca kwietnia” - powiedział w poniedziałek PAP dyrektor płockiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) Stanisław Maciejewski.
Koszt przebudowy wałów rzeki Ryksy wraz z przebudową jej ujścia to ponad 3 mln zł. Część wałów trzeba było rozebrać i uformować od nowa. Inwestycję rozpoczęto jesienią 2014 r.

„Dzięki rozbudowie wałów Ryksy, a także wcześniejszemu wzmocnieniu wału głównego, wzdłuż Wisły, dwie doliny Zakrzewo-Kępa Polska oraz Rakowo-Drwały będą zabezpieczone na ewentualną powódź” – podkreślił Maciejewski. Przyznał, że istotnym elementem zadania było zabezpieczenie wałów siatkami uniemożliwiającymi bobrom drążenie jam.

W 2012 r. w rejonie Drwałów i Kępy Polskiej przeprowadzono prace związane z naprawą wału biegnącego tam wzdłuż Wisły. Chodziło o wzmocnienie konstrukcji budowli, osłabionej wcześniejszymi wezbraniami, i zabezpieczenie jej przed przeciekami. Likwidacja przecieków polegała m.in. na budowie w wale elastycznej, mało przepuszczalnej tzw. przesłony przecifiltracyjnej, biegnącej pionowo od korony wału pod jego podstawę. Przesłona taka powstaje w wyniku mieszania zawiesiny cementu z bentonitem, która zespala grunt i uszczelnia wał. (PAP)