Takie informacje podały władze woj. opolskiego w piątek w Prószkowie podczas konferencji, która dot. realizacji PROW w regionie.


Z pieniędzy dostępnych w ramach PROW powstały też na Opolszczyźnie m.in. trzy duże oczyszczalnie ścieków i blisko 500 przydomowych. Zbudowano dziewięć świetlic, wyremontowano i zmodernizowano 50 sal spotkań i ośrodków kultury, wybudowano lub unowocześniono 14 obiektów sportowych, np. hal. Wyremontowano też 27 kościołów i obiektów zabytkowych.

"Do początku listopada w ramach PROW do samorządu województwa złożono ponad 1,8 tys. wniosków, a podpisano ponad tysiąc umów na łączną kwotę 271 mln zł" - wyliczył z-ca dyrektora departamentu PROW opolskiego urzędu marszałkowskiego Tomasz Karaczyn.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka powiedział, że w sumie w woj. opolskim zakontraktowano, czyli podpisano umowy, na ponad 80 proc. ogólnej puli pieniędzy w ramach PROW, czyli 412 mln zł.

„A to nie koniec – kolejne wnioski są oceniane, kolejne umowy podpisywane. Przed nami jeszcze dwa lata na realizację całego zadania” – podsumował.

Konopka przyznał, że początki realizacji tego programu w regionie były trudne – przeciągały się procedury, były opóźnienia w płatnościach.

Na piątkowej konferencji władze województwa wyróżniły też samorządy i organizacje, które najlepiej wydają pieniądze z PROW. Najlepsze, w wykorzystaniu funduszy na odnowę i rozwój wsi, rozwój podstawowych usług i tzw. małych projektów, okazały się gminy: Ujazd, Leśnica i Rudniki.

Wśród najbardziej efektywnych i aktywnych w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy Lokalnych Grup Działania (LGD) nagrodzono Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Stowarzyszenie Kraina Św. Anny i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Wiceprezes Stowarzyszenia Kraina Św. Anny Klaudia Kluczniok przyznała, że choć procedury pozyskiwania unijnych pieniędzy są trudne i – mimo upływu lat – ciągle trzeba się ich uczyć, to wiele projektów udało się zrealizować. Na terenie 10 gmin, które obejmuje stowarzyszenie powstały m.in. hale i boiska czy pracownie w domach kultury.

„Odbyło się też wiele imprez promocyjnych, takich jak np. tradycyjne już organizowane w maju Targi Panieńskie w gminie Ujazd” – powiedziała.

Wśród organizacji pozarządowych sięgających po unijne pieniądze z PROW na tzw. małe projekty najlepsze okazały się: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie, Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia oraz Opolskie Bractwo Rycerskie.

„Nie ma na Opolszczyźnie i w Polsce gminy, która nie skorzystałaby w jakimś stopniu z pieniędzy w ramach PROW. W ostatnim czasie coraz częściej sięgały po nie choćby związki wyznaniowe, dzięki czemu wyremontowano wiele kościołów” – przekonywał wicemarszałek woj. opolskiego Tomasz Kostuś. 

kat/ amac/