Akcja potrwa od 14 kwietnia do 19 czerwca br. - poinformowała rzeczniczka gorzowskiego magistratu Ewa Sadowska-Cieślak.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, nazywanego przez urzędników „Kawka”.

W Gorzowie Wlkp. przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznych instalacji ogrzewania i ciepłej wody w kamienicach w obrębie ulic Łokietka, Chrobrego, Drzymały, Wyszyńskiego, Roosevelta i Kosynierów Gdyńskich. Te domy są obecnie ogrzewane w systemie mieszanym przy użyciu pieców węglowych i innych (gazowych, elektrycznych źródeł ciepła).

„Ankieterzy będą zbierać informacje na temat liczby systemów grzewczych, rodzaju i ilości stosowanego paliwa, a także o mocy posiadanych urządzeń. Będą pytać również o planowane zmiany w zakresie posiadanego systemu ogrzewania. Udzielone informacje będą traktowane jako poufne i posłużą tylko na potrzeby realizowanego zadania” - wyjaśniła Sadowska-Cieślak.

Dodała, że głównym celem badania jest zidentyfikowanie źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, czyli pieców, kominków lub urządzeń kuchennych opalanych węglem lub drewnem. Urzędnicy szacują, że wyniki ankiety będą opracowane do końca czerwca br.

Program pilotażowy "Kawka" jest realizowany także w innych polskich miastach, gdzie notowane są przekroczenia parametrów dotyczących obecności pyłów w powietrzu. Jest to warunkiem otrzymania pomocy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku Gorzowa Wlkp. całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 71 mln zł. Partnerem projektu jest Elektrociepłownia Gorzów należąca do PGE GiEK S.A. Inwestycja jest realizowana przy dużym dofinansowaniu (ok. 29,2 mln zł) z NFOŚiGW oraz dzięki pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w styczniu 2014 r. Prace związane z budową sieci ciepłowniczych (magistrali) wraz z przyłączami wykona PGE GiEK S.A. Miasto przeprowadzi budowę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody z przygotowaniem pomieszczeń dla węzłów cieplnych oraz zajmie się likwidacją węglowych źródeł ciepła.

Ze strony miasta część inwestycyjną przedsięwzięcia realizuje działający w jego imieniu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Według urzędników z tego kwartału miasta "zniknie" ok. trzech tys. pieców węglowych. Budynki dotychczas ogrzewane w systemie mieszanym zostaną wyposażone w jednolity system ogrzewania.

Urzędnicy wskazują, że oprócz efektu ekologicznego podniesie się standard mieszkań i będzie łatwiej utrzymywać w dobrym stanie technicznym zabytkową substancję mieszkaniową, gdyż nowy sposób ogrzewania budynków będzie miał korzystny wpływ na ich ochronę przed wilgocią oraz wyeliminuje koszty konserwacji i naprawy systemów kominowych.

W Gorzowie Wlkp. realizacja projektu "Kawka" ma zakończyć się w 2017 r. Do tego czasu budynki będą sukcesywnie podłączane do sieci. (PAP)

mmd/ gma/