Wojdat poinformował, że w Warszawie jest 130 tys. punktów odbioru odpadów, a np. w środę zarejestrowano 257 interwencji mieszkańców. Najwięcej (81) dotyczyło przepełnionych pojemników, odbioru śmieci niezgodnie z harmonogramem (45), niedostarczenia pojemników (32), zmian częstotliwości odbioru (23), czy zalegania śmieci o dużych gabarytach (20). Najczęściej swoje uwagi pod adresem systemu zgłaszali mieszkańcy Białołęki i Włoch.

Sekretarz miasta podkreślił, że sprawy związane z odbiorem śmieci trzeba zgłaszać miastu, które reprezentuje mieszkańców, a nie firmom odbierających odpady. "Miasto ma narzędzia w postaci umów i kar umownych, żeby wymuszać realizację interwencji przez firmy" - tłumaczył.

Zapowiedział, że we wrześniu stolica ogłosi przetarg na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Chodzi o śmieci, których nie wolno wyrzucać do przydomowych pojemników, np. odpady po remoncie domu czy mieszkania.

Wojdat poinformował też, że warszawiacy chętnie segregują odpady, w związku z czym pojemniki na śmieci segregowane często zapełniają się szybko, natomiast pojemniki na odpady zmieszane stoją puste.

Warszawa rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na początku września 2013 r. Władze stolicy zdecydowały wówczas, że śmieci od lutego 2014 r. będą odbierać trzy firmy: Lekaro, Sita oraz MPO. Sita odbiera śmieci z Wilanowa i Ursynowa.

Miasto podzielono na dziewięć obszarów, z czego najwięcej, bo pięć, przypadło MPO. Remondis i Byś odwołały się tylko od wyboru MPO, ponieważ startowały do tych samych rejonów. W swoich odwołaniach przegrani zarzucili miastu, że wybrało w przetargu miejską spółkę, mimo że nie ma ona wymaganego doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów. Obie firmy twierdziły też, że MPO zaoferowało rażąco niską cenę.

Na początku kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła skargi firm Remondis oraz Byś dotyczące warszawskiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przegrane firmy zaskarżyły to orzeczenie do sądu. Proces rozpoczął się w ubiegłą środę. Sąd, po rozpatrzeniu wniosków dowodowych złożonych przez przedsiębiorstwa, które przegrały przetarg postanowił odroczyć rozprawę.

Warszawiacy mogą składać skargi na system odbioru śmieci m.in. za pośrednictwem infolinii pod numerem 19115.(PAP)