Europoseł Zbigniew Ziobro powiedział PAP: „Oczywiście szanuję ochronę przyrody, ale trzeba mieć na względzie, że człowiek i jego codzienne życie nie może być spychane na margines”.

Sprawa dotyczy rezerwatu Górna Krasna położonego w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Stąporków (pow. konecki) narzekają, że rzeki przepływające przez Dolinę Krasnej często występują z brzegów i podtapiają gospodarstwa. „W tym momencie jest pat, bo Natura 2000 nie pozwala niczego zrobić” – tłumaczył w rozmowie z PAP Jacek Włosowicz, eurodeputowany, który podpisał interpelację do Komisji Europejskiej.

Ziobro zaznaczył, że głównym celem zapytania jest to, by „skłonić Komisję Europejską do zajęcia stanowiska, a potem będziemy zastanawiać się nad drogą zmian w tej sprawie”.

Oprócz Zbigniewa Ziobry i Jacka Włosowicza pod dokumentem podpisał się także Jacek Kurski i Tadeusz Cymański.

„Myślę, że posłowie się pośpieszyli” – oceniła Joanna Przybylska, prezes Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach. Jej zdaniem warto poczekać na opracowywany właśnie raport, który ma ocenić oddziaływanie na środowisko możliwych do wykonania prac melioracyjnych. Nie jest przesądzone, że na tym obszarze niczego zrobić się nie da, raport ma być znany jesienią – dodała Przybylska.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska Waldemar Pietrasik poinformował PAP, że „w przypadkach szczególnie skomplikowanych, a taką mamy tu sytuację, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na elementy chronione w ramach obszaru Natura 2000 oraz na jego integralność”.

„Obszary Natura 2000 są specyficzną formą ochrony przyrody. Nie ma tu wprowadzonych konkretnych zakazów jak w przypadku np. parku narodowego” – tłumaczył Pietrasik.

Natura 2000 to program utworzenia w Unii Europeskiej systemu obszarów przyrodniczych objętych szczególną ochroną.

Dolina Krasnej uważana jest za jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Świętokrzyskiem. Jest obszarem specjalnej ochrony siedlisk. (PAP)

mjk/ mki/ mow/