Do konkursu na ochronę środowiska naturalnego w województwie zgłoszono 22 projekty, z czego 14 przeszło pozytywnie ocenę.

Większość projektów realizować będą samorządy. "Nie dziwi mnie to biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. To sprawdzony i dobry partner" - powiedział marszałek Buła.

Najwyższe dofinansowania - po 2,5 mln zł - otrzymał Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Uniwersytet Opolski oraz powiat namysłowski. W ramach projektów zostaną odbudowane zbiorniki wodne, a ośrodek edukacji przyrodniczej ZOPK wzbogaci się o nowe wyposażenie. Na powierzchni 250 ha zostanie przywrócony prawidłowy stan ekosystemu, a 36 opolskich rezerwatów przyrody otrzyma wsparcie przy ochronie siedlisk przyrodniczych.

Marszałek, pytany o efekty wdrażanych projektów związanych z bioróżnorodnością, wskazywał na walory inwestycyjne i edukacyjne projektów. "Po ich zakończeniu w wielu miejscach pozostanie pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna, doposażone miejsca edukacji przyrodniczej, poprawi się stan środowiska przyrodniczego, jest szansa na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Projekty mają walory edukacyjne" – wyjaśniał.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej przewidziano 22,8 mln euro. Najbliższy nabór wniosków planowany jest jesienią tego roku. Pula do wydania wyniesie ok. 25 mln zł. (PAP)

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł