Prowadzona od 2013 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie modernizacja zapory we Włocławku miała zakończyć się w czerwcu. Termin realizacji inwestycji wydłużono, gdyż po gruntownym oczyszczeniu powierzchni betonowych i stalowych oraz inspekcjach podwodnych urządzeń tamy zakres rzeczywistych prac okazał się większy niż pierwotnie zakładano.

Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka warszawskiego RZGW Urszula Tomoń, obecnie trwa odbiór automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego włocławskiego stopnia wodnego i zapory. Do wykonania pozostało jeszcze m.in. dokończenie wymiany uszczelnień zasuw głównych jazu i reprofilacja niektórych elementów betonowych części podwodnej oraz dokończenie napraw płyt awanportu dolnego śluzy lewego brzegu. „Wszystkie prace zakończą się 30 września” – zapowiedziała Tomoń.

Rzeczniczka warszawskiego RZGW dodała, że niskie stany wód nie zagrażają zaporze we Włocławku i nie wpływają negatywnie na prowadzone prace remontowe. „Przeciwnie. Dzięki niskim stanom wody nie trzeba było odwadniać miejsc przy awanporcie dolnym. Płyty są odsłonięte i można prowadzić prace reprofilacyjne” – podkreśliła Tomoń. Stan wody w wiślanym Zbiorniku Włocławskim utrzymywany jest na poziomie od 57 do 57,30 metrów n.p.m., czyli w granicach rzędnych normalnego poziomu piętrzenia.

Przebudowa i remont zapory na Wiśle we Włocławku prowadzone są w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Wartość przedsięwzięcia to ponad 123,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 74 mln zł, a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa. Realizacja inwestycji ma m.in. zwiększyć zdolności retencyjne Zbiornika Włocławskiego, największego sztucznego akwenu w Polsce, oraz poprawić bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych na odcinku Wisły środkowej, w tym w rejonie Płocka.
W ramach projektu, który podzielony został na dwie części, w grudniu 2014 r. w całości zakończona została rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Płocka - Borowiczki i pobliskiej miejscowości Bielno, które sąsiadują bezpośrednio z Wisłą i jej dopływami rzekami: Słupianka i Rosica. W Borowiczkach zbudowano dodatkowo mobilny system ochrony przeciwpowodziowej, przystosowany do montażu w razie groźby wylania rzeki specjalnych profili, których zadaniem jest tamowanie przepływu wody. Z kolei w ramach modernizacji zapory we Włocławku, jako odrębnej części projektu, dotychczas wykonano m.in. przebudowę przepławki dla ryb, umożliwiającej ich migrację przez tamę.

Zbiornik Włocławski rozciąga się na Wiśle od Płocka do Włocławka. Ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową zapory oraz elektrowni we Włocławku.(PAP)