"Porozumienie przewiduje korzystniejsze warunki odejścia dla zwalnianych pracowników niż wynikające z polskiego prawa. Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi otrzymają odprawę ustawową w wysokości gwarantowanej prawem, a także dodatkowe odprawy zależne m.in. od stażu pracy oraz różnorodne świadczenia minimalizujące skutki rozwiązań umów. Obok wsparcia finansowego, pracownicy otrzymają również możliwość udziału w programie outplacementowym" - napisano w komunikacie.
Spółka informowała wcześniej, że planuje do końca stycznia 2013 r. zwolnić nie więcej niż 450 osób w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej.
(pap)