Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO przyjął w środę decyzję, w której wezwał polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy, do przyjęcia misji ekspertów oraz do przedstawienia do grudnia 2018 r. raportu o stanie zachowania Puszczy (pierwotnie miał być gotowy do lutego przyszłego roku).

"Wszystkie strony mogły się wypowiadać: organizacje pozarządowe, państwa, strony, inne osoby miały otwarty mikrofon. (…)Zależało nam na tym, żeby dzisiaj, gdy Polska jest gospodarzem sesji, przeprowadzić otwartą wymianę poglądów i opinii, to się stało" – powiedział Andrzej Konieczny.

Dodał, że Polsce zależy, żeby członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz ambasadorzy akredytowani przy UNESCO w Paryżu, przyjechali do Białowieży i "zobaczyli, jak naprawdę wygląda sytuacja".

"Widzę pewną lukę w wiedzy, informacjach i obrazie, a to można zdobyć tylko na miejscu w Puszczy Białowieskiej" – mówił wiceminister. "UNESCO to bardzo poważna organizacja, która na wysokim szczeblu prowadzi obrady, to są ludzie bardzo doświadczeni w dyplomacji. Ustalają określone decyzje, które szanujemy i które będziemy wykonywać" - dodał Konieczny.

Jak podkreślił, na stronie UNESCO są wszystkie dokumenty składane przez Polskę, w tym zawierające ustalenia, że na terenie Puszczy Białowieskiej dopuszczalne są cięcia sanitarne, ochrona lasu i gospodarka łowiecka. (PAP)