KE przypomina, że obecnie 90 proc. energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, które powodują największą emisję dwutlenku węgla.

"Polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 28 mld euro. Inwestycje te będą częściowo finansowane poprzez przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych" - czytamy w komunikacie KE.

Komisja oceniła, że przyznane środki zostaną wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji.

Polska przedstawiła swój krajowy plan inwestycji we wrześniu 2011 r. W lipcu 2012 r. Komisja zatwierdziła plan pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian. Komisja uznała 30 inwestycji za niekwalifikujące się do przyznania pomocy. W związku z tym Polska usunęła te inwestycje z krajowego planu.