Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Joanna Rarus, obecnie sprawdzane są złożone przez podmioty oferty m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu przetargowym.
„Oceniana jest także zdolność firm do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Kolejnym etapem będzie wzywanie wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień złożonych w pierwszym etapie wniosków” - zaznaczyła Rarus.

Na razie nie wiadomo, kiedy firmy będą zapraszane do składania ofert cenowych. Rzeczniczka podkreśliła, że wszystko uzależnione będzie od tego, czy pierwsze wyjaśnienia wykonawców będą wystarczające. „Jeśli nie, konieczne będą kolejne wezwania. Dlatego też dzisiaj trudno jest wskazać jakiś termin tak, aby był on wiarygodny. Na pewno stanie się to już w przyszłym roku” - dodała.

Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostaną zaproszeni w drugim etapie do złożenia ofert cenowych. W tym postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji jakości oraz termin wykonania.

Obwodnica Sanoka będzie realizowana systemem projektuj-buduj, dzięki temu powstać ma szybciej. System ten zakłada bowiem zastąpienie dwóch odrębnych przetargów - na projektowanie i realizację inwestycji - tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie. Planowany czas realizacji to trzy lata - 1 rok na projektowanie, dwa lata na budowę. Zakończenie prac GDDKiA przewiduje na koniec 2018 r.

Początek obwodnicy będzie znajdował się na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 886 Domaradz - Sanok, a koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 28 i nr 84. Obwodnica będzie mieć długość ok. 7 km i będzie częścią drogi krajowej nr 28, która biegnie od miejscowości Zator (woj. małopolskie) do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce (woj. podkarpackie).

Obwodnica Sanoka jest jedną z 12, jakie powstać mają w kraju w latach 2014-2020. Jak wynika z dokumentu, który przyjął rząd w ubiegłym roku, koszt wszystkich obwodnic oszacowano na 4,7 mld zł. Łączna długość nowych obwodnic wyniesie blisko 150 km. Według tego dokumentu koszt sanockiej obwodnicy wynieść ma ok. 250 mln zł.

W ciągu doby przez Sanok przejeżdża ok. 25 tys. samochodów.(PAP)