Od końca listopada do połowy grudnia ubiegłego roku ankieterzy przepytali ponad 1 tys. respondentów.

Z przedstawionego we wtorek podsumowania badania wynika, że odpady segregują częściej osoby z wyższym wykształceniem, najczęściej mieszkańcy domów jednorodzinnych - 83,4 proc., a najrzadziej osoby zamieszkujące kamienice - 55,8 proc. Ponad 71 proc. respondentów wskazało, że robi to, ponieważ dba o środowisko.

Ankieta dała też odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy mieszkańcy nie segregują odpadów: 55,6 proc. pytanych stwierdziło, że nie wie, gdzie w ich okolicy znajdują się pojemniki na posegregowane śmieci, a nieco ponad 10 proc. odpowiedziało, że segregowanie nie ma sensu.

Niemal połowa krakowian (47,7 proc.) wie, że od lipca tego roku zmieni się system gospodarowania odpadami. „Dzięki ankiecie dowidzieliśmy się, że mieszkańcy chcą pozyskiwać wiedzę na temat nowych przepisów poprzez internet. Uświadomiła nam ona także, że być może konieczna będzie odrębna kampania informacyjna dotycząca tego, gdzie znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów” - powiedziała PAP rzeczniczka krakowskiego MPO Krystyna Paluchowska.

Akcja „4 kolory roku” została zorganizowana przez MPO Kraków - zarządcę nowego systemu gospodarki odpadami pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Segregacja odpadów będzie jednym z najważniejszych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami, który zacznie obowiązywać od lipca przyszłego roku. Zgodnie z wymogami UE do 2020 recykling powinien obejmować połowę odpadów komunalnych - jeśli się do tego nie dostosujemy, Polsce grożą kary.

Rocznie w Krakowie wytwarzanych jest ok. 370 tys. ton odpadów. Zaledwie ok. 12-15 proc. z nich jest zbieranych selektywnie, 7 proc. - kompostowanych. Reszta jest gromadzona na składowiskach.

System zbierania posegregowanych odpadów do kolorowych pojemników działa w Krakowie od 1994 r. Obecnie na ulicach miasta jest ok. 480 zestawów takich pojemników. Część mieszkańców korzysta z żółtych worków lub żółtych pojemników na odpady, które mogą być poddane recyklingowi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej do 1 lipca 2013 r. w gminach ma powstać nowy system gospodarowania odpadami. Właścicielem odpadów stanie się gmina, to ona ustali m.in. stawki za wywóz śmieci, które zapłaci każdy z mieszkańców. Gmina będzie też odpowiedzialna za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za ich późniejsze zagospodarowanie. (PAP)

wos/ mki/ bk/