KAWKA to program służący likwidacji niskiej emisji. Jego celem jest m.in. dofinansowanie wymiany starych pieców opalanych np. węglem na bardziej ekologiczne rozwiązania.

W poniedziałek umowy z WFOŚiGW podpisali prezydenci Poznania, Leszna, Gniezna i Piły. „Na program zaplanowano w sumie w formie dotacji prawie 7,4 mln zł, przy czym jest to 50 proc. udziału. Drugie 50 proc. zapewnia w różnej formule beneficjent” – powiedziała prezes WFOŚiGW w Poznaniu Hanna Grunt.

„W każdym mieście zostawiamy pełne pole do wyboru, na jakie działania będą dedykowane te środki, bo każde miasto ma swoje lokalne uwarunkowania i wie, na co najlepiej je przeznaczyć” – dodała Grunt.

Jak informuje WFOŚiGW, w ramach programu KAWKA w Wielkopolsce zlikwidowanych zostanie ponad 1,7 tys. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym np. węglem; zastąpi je przeszło 550 źródeł ekologicznych. Planowana jest wymiana kotłów węglowych na gazowe, podłączenie obiektów dotychczas opalanych węglem do miejskich sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz montaż instalacji solarnych. Realizacja programu ma spowodować zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 3 110 Mg/rok, pyłów PM10 o 28,48 i PM2,5 o 26,93 Mg/rok. Pyły PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 um, dla porównania średnica ludzkiego włosa wynosi 70 um.

KAWKA realizowana będzie łącznie z kampanią edukacyjną i inwentaryzacją źródeł niskiej emisji. „W związku z tym uda nam się uzyskać pełne i wiarygodne informacje, co do rozprzestrzeniania i rozkładu źródeł zanieczyszczeń, które będą dalej przeznaczane do likwidacji” – poinformowała prezes WFOŚiGW.

W Poznaniu KAWKA będzie realizowana w latach 2015-2017, a na dotacje dla mieszkańców przeznaczono ok. 4 mln zł. Dzięki programowi miasto chce zlikwidować źródła ciepła opalane paliwem stałym i zastąpić je w 24 budynkach przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. W przypadku ponad 270 lokali wprowadzone zostaną piece gazowe, a w 30 ogrzewanie elektryczne. Według danych z 2013 r. w mieście 14 proc. ciepła pochodziło ze spalania węgla.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział, że umowa jest ważna dla miasta, bo Poznań zamierza podjąć zobowiązania, żeby powietrze było czystsze. „Jakość powietrza, to też jakość życia mieszkańców” – mówił.

Gniezno chce wykorzystać dofinansowania do 2018 r. Miasto otrzymało z KAWKI prawie 2,3 mln zł. Za te pieniądze rozbudowana zostanie sieć ciepłownicza. Gniezno zamierza też zlikwidować prawie 500 tzw. lokalnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Dotacja z KAWKI dla Piły wyniosła ok. 750 tys. zł. Przy udziale tych pieniędzy cztery budynki przejdą termomodernizację i zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu zlikwidowane zostaną 64 piece.

Zdaniem prezydenta Piły Piotra Głowskiego efekt, jaki przyniesie KAWKA można łatwo wytłumaczyć. „Na osiedlach często wystarczy jeden punkt, który zanieczyszcza okolicę. Jego likwidacja powoduje bardzo dużą zmianę dla całej reszty” – stwierdził.

Leszno otrzyma niecałe 400 tys. zł dotacji. Miasto zakłada likwidację 150 pieców kaflowych, zainstalowanie 75 nowych kotłów gazowych i montaż trzech kolektorów słonecznych.

Na początku marca Ministerstwo Środowiska podało, że program KAWKA będzie wdrażany do 2018 r., a jego budżet, na który złożą się środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, to 800 mln zł.

 

Niska emisja zanieczyszczeń to pyły i gazy wprowadzone do powietrza z kominów o wysokości ok. 10 m, które koncentrują się w dużych stężeniach na niewielkiej wysokości. Jest uciążliwa szczególnie przy bezwietrznej pogodzie. (PAP)