Większość dotychczasowych zmian w prawie niezbyt skutecznie poprawiała pozycję konsumentów, za to zasadniczo utrudniła funkcjonowanie firm pożyczkowych, zwiększając ich koszty finansowania, które na koniec i tak ponoszą konsumenci. Czy będzie tak i tym razem? Czas pokaże, jak rynek zareaguje na dociśnięcie regulacyjnej śruby. O tzw. ustawie antylichwiarskiej piszą Magdalena Jaczewska-Żurek i Łukasz Szymański z Taylor Wessing.
Magdalena Jaczewska-Żurek Łukasz Szymański
03.12.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
W przypadku otrzymania faktury kosztowej, której wartość ujęto w zawiązanej rezerwie w poprzednim, zamkniętym już miesiącu obrachunkowym, nie ma możliwości ujęcia jej jako podatkowego kosztu uzyskania przychodu w tym wcześniejszym okresie, nawet jeśli wpłynęła ona przed terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych za ten okres.
Krzysztof Kaźmierski
02.12.2022
CIT Rachunkowość
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Santander Bank Polska S.A. miał prawo w przypadku frankowicza ustalać kurs franka na podstawie własnych tabel kursowych i jako źródło kursów wskazywać serwis Reuters. Kredytobiorcy nie muszą się jednak obawiać tego orzeczenia. Większość sądów rozstrzyga inaczej. Nawet jeżeli aneksy do ich umów zawierały zapisy, o których orzekał SOKiK.
Karolina Pilawska
02.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Wśród Polaków, którzy zmagali się z problemami psychicznymi, prawie połowa (45 proc.) przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. 40 proc. badanych przyznało, że warunki, w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, aż 63 proc. sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2022
Prawo pracy BHP

TSUE: Od każdej opóźnionej płatności należą się rekompensaty za dochodzenie roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne
Gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą za dostawy, to wierzycielowi należy się, oprócz odsetek, także rekompensata za koszty dochodzenia należności. I to za każdy brak płatności w odniesieniu do konkretnej dostawy, a nie tylko raz od umowy obejmującej wiele dostaw. Tak zinterpretował unijne przepisy Trybunał Sprawiedliwości UE.
Paweł Rochowicz
02.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne
Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.
Robert Horbaczewski
02.12.2022
Samorząd terytorialny Nieruchomości
Osoby, które nie identyfikują się z żadną z płci i proszą, by nie określać ich jako pana czy panią, pracują nie tylko w zagranicznych korporacjach i nie są tylko cudzoziemcami. Trend zaczyna już być widoczny w polskich firmach. Dlatego prawnicy radzą, by pracodawcy nie tylko uszanowali wolę takiego pracownika, ale już dziś przygotowali procedury w firmach. By prawidłowo reagować i nie dopuszczać do przejawów dyskryminacji.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2022
Prawo pracy
Firmy, które w 2021 roku przeszły na tzw. estoński CIT, znalazły się w dużo gorszej sytuacji niż podmioty, które zmieniły sposób rozliczenia podatku później. Wszystko przez Polski Ład i brak odpowiednich przepisów przejściowych. Skutek jest taki, że – wbrew zasadzie sprawiedliwości podatkowej – muszą one płacić dodatkową daninę. Tym, którzy nie chcą płacić niesprawiedliwego podatku, urzędy grożą egzekucją.
Krzysztof Koślicki
02.12.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Po długich oczekiwaniach, pojawił się nowy, odmieniony, w stosunku do poprzednio proponowanego w czerwcu 2022 roku, projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dobrze, że nowy tekst uwzględnia część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych - piszą adwokaci Marta Botiuk-Filip i Krzysztof Czyżewski.
Krzysztof Czyżewski Marta Botiuk-Filip
02.12.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach konsumenta zakłada, że sprzedawcy będą musieli informować o cenach sprzed obniżki. Prawnicy mieli wątpliwość, czy nowe zasady będą też stosowane w obrocie z firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnia, że przedsiębiorca ma informować o cenie towaru sprzed promocji tylko konsumentów.
Jolanta Ojczyk
01.12.2022
Przepisy kodeksu pracy o pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania. W tym samym czasie uchylony zostanie przepis z ustawy covidowej, ale nowe, kodeksowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy. Sejm uchwalił w czwartek odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą mogli też wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy
Rząd i posłowie nie chcą, by w pracy obowiązywała zasada „zero tolerancji” albo – jak mówią pracodawcy – „pełna trzeźwość”. Sejm uchwalił przepisy, dzięki którym do pracy, np. przy maszynie w przemyśle, będzie mógł zasiąść „wczorajszy” pracownik. Pracodawca będzie musiał dopuścić do pracy tego, u którego zawartość alkoholu w organizmie wyniesie poniżej 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi albo 0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy BHP
Ministerstwo Finansów rozpoczęło publiczne konsultacje projektu ustawy wprowadzającej w 2024 obowiązkowe fakturowanie. Konsultacje potrwają do 23 grudnia br. Zintegrowano już aplikację e-mikrofirma z KSeF, istotną dla mikroprzedsiębiorców. Kolejnym udostępnionym wkrótce narzędziem będzie Aplikacja mobilna KSeF. To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce.
Wiesława Moczydłowska
01.12.2022
VAT Rachunkowość
Radca prawny Iwona Rykaczewska-Kuderska, dyrektor działu prawnego w Benefit Systems otrzymała w tym roku tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw. Wyróżnienie zostało wręczone 1 grudnia podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, m.in. za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Krzysztof Sobczak
01.12.2022
Prawnicy Prawo gospodarcze
W czwartek sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrzyła poprawki do tzw. ustawy gazowej. Nie otrzymały poparcia m.in. zmiany zgłoszone przez opozycję dotyczące objęcia wsparciem także małych i średnich przedsiębiorców Głównym celem projektu jest zamrożenie ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 roku.
PAP Renata Krupa-Dąbrowska
01.12.2022
Energetyka
Zaledwie 3 na 10 badanych szuka obecnie nowej pracy, a co trzeci respondent wskazuje, że obecny pracodawca nie zaspokaja jego potrzeby rozwoju i docenienia – wynika z opracowania „Ewolucja HR – OLX Praca. Know How 2023”. Co jest katalizatorem, który sprawia, że pracownicy decydują się na odejście z pracy i podjęcie się nowej?
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Rynek Prawo pracy
Polacy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności w miejscu pracy. W ubiegłym roku wypadkom w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych uległo blisko 69 tys. osób - wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2021 roku”. To o 9,6 proc. więcej niż w 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy BHP
Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. To tysiąc złotych dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie i 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie.
Krzysztof Sobczak
01.12.2022
Domowe finanse
Zarządy spółek kapitałowych będących w złej sytuacji finansowej muszą monitorować nie tylko płynność – aby bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek o upadłość – ale również proporcje ponoszonych strat do kapitałów spółki. Inaczej narażają się na odpowiedzialność za zobowiązania spółek. Odpowiada za to zarząd spółki bez względu na to, jaką wiedzę na ten temat posiadali wspólnicy.
Michał Kosiarski
01.12.2022
Spółki Prawo gospodarcze
Mężczyźni mogą wypłacić lwią część oszczędności zgromadzonych w PPK jeszcze przed przejściem na emeryturę. Jednocześnie przez 5 lat nie odłożą nawet złotówki na starość. Zdaniem prawników, to efekt dziurawego systemu i niepowiązania przepisów z wiekiem emerytalnym. Czy zmieniać przepisy? Opinie są podzielone. Ci, którzy są temu przeciwni, twierdzą, że nic to nie da. Bo kryzys i inflacja nie powstrzyma ludzi przed wypłatami.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Quo vadis sądy własności intelektualnej?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Debata o kształcie sądownictwa dotyczącego własności intelektualnej jest o tyle istotna, że orzekający w tej dziedzinie sędziowie, zmagają się co dzień ze sporym wyzwaniem oraz odpowiedzialnością, gdyż wydawane przez nich orzeczenia, nie tylko regulują relację pomiędzy dwoma podmiotami - powodem i pozwanym - ale wywołują często skutek zarówno na polskim, jak również na unijnym rynku.
Michał Czubak
01.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Różnorodne formy wsparcia dla przedsiębiorców nie wyłączają możliwości opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ewentualne ograniczenia w zakresie wyboru estońskiego CIT obejmują zwolnienia związane z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zwolnienia wynikające z decyzji o wparciu. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
01.12.2022
CIT Doradca podatkowy Finanse
Sejmowa komisja ds. energii odrzuciła w czwartek większość poprawek, jakie do ustawy zamrażającej ceny gazu w 2023 r. zaproponowała opozycja. Poparto zmiany zgłoszone przez posłów PiS, dotyczące morskiej energetyki wiatrowejWciąż nie wiadomo, jakie ceny za gaz zapłacą indywidualni odbiorcy w przyszłym roku. Rząd odłożył do przyszłego tygodnia prace nad projektem nowej ustawy ustalającej górny pułap cen gazu dla gospodarstw domowych i innych podmiotów wrażliwych. Przedsiębiorstwa obrotu gazem otrzymają rekompensaty. Na razie nie zapowiedziano mechanizmu finansowania tych rekompensat.
Paweł Rochowicz
30.11.2022
Rynek i konsument Finanse
Niezależność organu antymonopolowego jest kluczowym zabezpieczeniem gospodarczych wolności jednostki wobec jego uznaniowej władzy. W Polsce obecnie Prezes UOKiK nie ma takiego statusu, ale prawo unijne wymaga, by był to organ niezależny. Stosowna dyrektywa została przyjęta w 2018 roku, ale projekt ustawy wdrażającej ją do krajowego prawa nie trafił jeszcze do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
30.11.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Chociaż projekt zmian w Kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych nadal nie został przyjęty, to jego zapisy budzą duże zainteresowanie na rynku pracy. Według ekspertów, szeroka implementacja dyrektywy to z jednej strony nowe, oczekiwane przez pracowników uprawnienia, z drugiej natomiast szereg wyzwań dla firm ich zatrudniających, na które warto się odpowiednio wcześnie przygotować.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Drugi kwartał 2022 roku w Polsce zakończył się z prawie 150 tys. nieobsadzonych miejsc pracy – wynika z danych GUS. Problem z deficytem pracowników może być jednym z kluczowych wyzwań pracodawców również w kolejnych latach. Warto więc rozważyć otwarcie organizacji na wykorzystanie kompetencji i potencjału osób z niepełnosprawnościami, z których aż 2,3 mln pozostawało biernymi zawodowo w II kwartale br.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Kontakty telefoniczne bez wcześniejszej zgody konsumentów na telemarketing i wprowadzanie przez telemarketerów konsumentów w błąd, znacznie zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji oraz nie przekazując istotnych informacji o warunkach ich pozyskania - takie zarzuty Prezes UOKiK stawia w postępowaniu przeciwko Asmanta Call Center oraz osobom zarządzającym tą spółką.
Krzysztof Sobczak
30.11.2022
Rynek i konsument
Jeszcze tylko dziś małe i średnie firmy, samorządy i inne podmioty uprawnione mogą złożyć oświadczenia uprawniające do korzystania z zamrożonych cen energii. Dokument ten składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe informacje. Często nie wiadomo jednak, jak rzetelnie oświadczyć, ile energii zużywa się na cele podstawowe.
Paweł Rochowicz Renata Krupa-Dąbrowska
30.11.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Energetyka
W sobotę, 17 grudnia br., minie rok, od kiedy Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę o sygnalistach. Z kolei 1 i 2 sierpnia br. minął termin implementacji dwóch innych dyrektyw unijnych, których wdrożenie oznaczałoby bardzo korzystne zmiany dla pracowników i pracujących rodziców. Przepisów dotąd nie ma, choć na przygotowanie tych ostatnich Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej miało dwa lata.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Prawo pracy

Blokada rachunku bankowego firmy przez fiskusa - brakuje jasnych przepisów

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Spółki Małe i średnie firmy Finanse
Możliwość dokonania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej blokady rachunku bankowego na podstawie przepisów o STIR budzi kontrowersje niemal od samego początku ich obowiązywania. Niedookreślone warunki zastosowania tego instrumentu w połączeniu z jego dolegliwością, dla przedsiębiorcy stanowią poważne ryzyko dla działalności gospodarczej - pisze dr Grzegorz Keler.
Grzegorz Keler
30.11.2022
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Spółki Małe i średnie firmy Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski