Stosowanie optymalnej weryfikacji swoich dostawców stanowi dla podatnika gwarancję możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach zakupowych. Jeśli jednak okaże się, że dostawca postępował nieuczciwie, a przeprowadzona przez firmę weryfikacja okazała się niewystarczająca do ujawnienia tego zachowania, możliwość odliczenia VAT może podlegać zakwestionowaniu. 

TSUE wskazuje wymogi należytej staranności

O tym, jakie są wytyczne dotyczące wymogów należytej staranności wypowiedział się niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w wydanym 11 stycznia 2024 r. wyroku w sprawie C-537/22. Trybunał zwrócił uwagę na konieczność zrównoważonego podejścia, które z jednej strony będzie chronić budżety państw członkowskich przed oszustwami VAT, a z drugiej nie będzie nieproporcjonalnie utrudniać legalnie działającym przedsiębiorstwom korzystania z praw przewidzianych w ramach wspólnego systemu VAT. Trybunał zwrócił uwagę, że prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego (przewidziane w art. 167 i nast. dyrektywy VAT) stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu VAT. Prawo to nie może być ograniczane, jeżeli zarówno materialne, jak i formalne wymogi lub przesłanki, którym podlega to prawo, zostały spełnione przez zamierzających skorzystać z tego prawa podatników.

Jeżeli chodzi o wymogi lub przesłanki materialne, jakim podlega prawo do odliczenia VAT, to z brzmienia art. 168 lit. a) dyrektywy VAT wynika, że w celu skorzystania z prawa do odliczenia, po pierwsze, zainteresowany podmiot musi być „podatnikiem” w rozumieniu tej dyrektywy, a po drugie, towary lub usługi, na które powołuje się podatnik w celu uzasadnienia prawa do odliczenia, powinny być wykorzystywane przez podatnika na dalszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych opodatkowanych transakcji, a owe towary lub usługi powinny być dostarczone przez innego podatnika na wcześniejszym etapie obrotu. Jeżeli chodzi o zasady wykonywania prawa do odliczenia, które są zbliżone do wymogów lub przesłanek o charakterze formalnym, to art. 178 lit. a) przywołanej dyrektywy przewiduje, że podatnik musi posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z wymogami ustanowionymi w tej samej dyrektywie (por. wyrok TSUE w sprawie C‑281/20).

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!