W ujęciu globalnym znaczenie koncepcji stałego zakładu (permanent establishment, PE) w międzynarodowym prawie podatkowym maleje ze względu na rozrastającą się sferę gospodarki cyfrowej, która nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą stałej placówki. W Polsce natomiast, w kontekście sporów między podatnikami a organami podatkowymi, problem zakładu cały czas jest bardzo istotnym tematem
Błażej Kuźniacki
08.09.2020
PIT
Przesłanka ważnego interesu podatnika warunkuje – obok warunku interesu publicznego – zastosowanie jednej z istotniejszych dla podatnika instytucji m.in. instytucji umorzenia zaległości podatkowych. Problem jednak w tym, że przepisy tego pojęcia nie definiują. Może to więc powodować zbyt rygorystyczne podejście i trudności w uzyskaniu ulgi czy umorzenia podatku.
Krzysztof Koślicki Wiesława Moczydłowska
08.09.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF. MSZ to potwierdza, ale wyjaśnia, że ma to związek z emisją polskich obligacji na rynku amerykańskim, ale nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji, a zwłaszcza nie nadaje Polsce charakteru firmy.
Krzysztof Sobczak
08.09.2020
Finanse publiczne Prawo gospodarcze

Skarbówka na tropie członków zarządów

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki
Prawnicy zwracają uwagę, że w ostatnim czasie organy podatkowe zaczęły masowo wydawać decyzje o odpowiedzialności członków zarządu za niezapłacone lub źle rozliczone firmowe podatki. Sprawa jest szczególnie problematyczna zwłaszcza dla byłych szefów. W praktyce muszą oni udowodnić swoją niewinność, a na dyskusje merytoryczne dotyczące długów, jest już za późno.
Krzysztof Koślicki
08.09.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Spółki
Omijanie zakazów lotów do 44 państw świata przez Polaków odbywa się na ich własne ryzyko. Mogą stracić pieniądze i zdrowie. Natomiast sam zakaz lotów między państwami członkowskimi wprowadzony przez rząd jest oceniany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Niewykluczone, że Komisja Europejska zaleci zmianę przepisów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć skargę kasacyjną w sprawie kredytu denominowanego. Nie sposób przewidywać sentencji tego wyroku, ale jeśli jak dotychczas zaskarżone orzeczenie zostanie uchylone, chciałbym znaleźć w uzasadnieniu takie tezy, które dzięki swojej ogólności dadzą się przenieść do spraw zbliżonych - pisze Piotr Bednarczyk,
Piotr Bednarczyk
08.09.2020
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Polacy kwestionujący obowiązek noszenia maseczek - stają się zmorą handlowców. Coraz więcej klientów odmawia zasłaniania nosa i ust w sklepach czy na targowiskach i zapowiada zorganizowane protesty. Na prośbę o założenie maseczki, pokazują oświadczenie, że zgodnie z Konstytucją nie mają takiego obowiązku. Dlatego handlowcy domagają się od Ministerstwa Zdrowia pilnych zmian w przepisach.
Jolanta Ojczyk
08.09.2020
Koronawirus a prawo
Wkrótce zniknie instytucja Rzecznika Finansowego. Większość jego kompetencji ma przejąć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka zmiana ma, według przygotowującego projekt ustawy Ministerstwa Finansów - poprawić poziom ochrony konsumentów rynku finansowego, ale eksperci zgodnie uważają, że to krok w złym kierunku.
Jolanta Ojczyk
07.09.2020
Rynek i konsument
Redaktor naczelny internetowego dodatku odpowiada za treści tam zamieszczone i to on powinien być adresatem sprostowania, choć wystarczy podać sam tytuł zajmowanego stanowiska - orzekł Sąd Najwyższy uznając jednocześnie, że pod sprostowaniem do artykułu nie musi widnieć własny podpis prostującego, może być podpis pełnomocnika.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2020
Prawo cywilne
Poprawa funkcjonowania polskiej gospodarki oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu - te cele prac zmierzających do wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych zmian związanych z nowymi technologiami. Chodzi m.in. o zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umożliwienie dokonywania obrotu prawami udziałowymi na odległość.
Krzysztof Sobczak
07.09.2020
Nowe technologie Spółki Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawdza, czy doszło do naruszenia danych osobowych w McDonald's Polska Sp. z o.o. Chodziło o nieuprawniony dostęp osób postronnych do informacji dotyczących pracowników restauracji, zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy RODO
Zarzut bezprawnej nacjonalizacji majątku spółki nie okazał się trafny. Sąd Najwyższy orzekł, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której wspólnicy przegapili termin przerejestrowania obowiązujący do końca 2015 r. nie jest możliwy, ale mają oni roszczenie wobec Skarbu Państwa o zwrot mienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2020
Prawo cywilne Spółki
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Chodzi o pracownika inspekcji pracy, który udostępnił osobie nieuprawnionej dokumentację zawierającą m.in. imiona i nazwiska osób, numery PESEL i dane dotyczące zarobków i/lub posiadanego majątku. Urząd wyjaśnia sprawę.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy RODO
Najpewniej już od stycznia 2021 roku całkowicie zmienią się zasady rozliczania podatku dochodowego przez spółki komandytowe. Rząd chce, by stały się one podatnikami CIT. Dodatkowo, wszyscy płacący CIT będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości stosowane przez siebie polityki podatkowe. To tylko niektóre zmiany z reformy PIT, CIT i ryczałtu, której założenia przedstawił rząd.
Krzysztof Koślicki
07.09.2020
CIT PIT

W czasie pandemii arbitraż online i tradycyjnie 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w czasie pandemii COVID-19, rozprawy online cieszą się takim samym zainteresowaniem, jak tradycyjne posiedzenia. Od połowy marca arbitrzy przeprowadzili 12 rozpraw wideo i 13 tradycyjnych. Odbyło się również 5 posiedzeń mieszanych. Od początku pandemii arbitrzy zorganizowali również 21 telekonferencji,
Krzysztof Sobczak
07.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wejście w życie zaprojektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będzie oznaczało dodatkowe obowiązki dla instytucji obowiązanych. Niektóre ze zmian, zwłaszcza dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego, będą wymagały wdrożenia istotnych usprawnień systemowych.
Prawo.pl
07.09.2020
Compliance
Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pokazuje, że skarbówka cały czas uważa, że celem istnienia podmiotów powiązanych jest unikanie podatków. Same powiązania to jednak za mało, by uznać transakcję za nierynkową. Chcąc podważyć cenę, organy podatkowe muszą dokonać oceny porównywalności wszystkich warunków kontraktu.
Krzysztof Koślicki
07.09.2020
CIT PIT
Gmina nie może określić wytycznych odnośnie do pomieszczeń lub miejsc, w których dopuszczalna jest sprzedaż albo podawanie alkoholu. Jest to bowiem kompetencja ustawodawcy. Podobnie jak wskazanie okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Marek Sondej
05.09.2020
Samorząd terytorialny

Fiskus zaczyna pozwalać przedsiębiorcom się uczyć

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Ostatnie interpretacje potwierdzają, że organy podatkowe coraz przychylniej patrzą na przedsiębiorców, którzy chcą się uczyć. Skarbówka pozwala na to, by wydatki związane z edukacją, udziałem w szkoleniach, kursach czy studiach zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Eksperci radzą jednak cały czas zachowywać ostrożność.
Krzysztof Koślicki
05.09.2020
Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Jak wylicza Ministerstwo Rozwoju, na wsparcie z tarczy antykryzysowej składają się m.in. zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia i rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe na kwotę 22,31 mld zł. Kolejne 25,12 mld zł wynoszą dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2020
Tarcza Antykryzysowa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki Morele.net na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakładającą na nią 2,8 miliona złotych kary. Sąd zgodził się z UODO, że doszło do wycieku danych, bo sklep nie zabezpieczył ich wystarczająco dobrze. Prawnicy uważają, że powinien skierować pytania do TSUE.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
RODO
Nowe regulacje dotyczące podatku u źródła budzą wątpliwości interpretacyjne od samego początku ich obowiązywania. Mimo, że od tego czasu minister finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych, a organy i sądy niemal codziennie wydają nowe orzeczenia w tym zakresie, przedsiębiorcy wciąż stoją przed problemami praktycznymi. W styczniu natomiast podatników czekają kolejne zmiany.
Agnieszka Wnuk Robert Lipiński
04.09.2020
CIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Cyfryzacji musi zostać - apelują Pracodawcy RP. Gdyby przy okazji zbliżającej się rekonstrukcji rządu miało zniknąć, byłby to przysłowiowy „strzał w stopę”, który spowolni proces cyfryzacji Polski. Cały czas bowiem brakuje wymiany danych między systemami e-administracji zarządzanymi przez różne urzędy.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
Nowe technologie
Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie w przyszłym tygodniu, czy naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uprawnienia tylko do dochodzenia odszkodowania czy także do żądania unieważnienia umowy sprzecznej z dobrymi obyczajami. Chodzi o sytuację, gdy pośrednik wprowadził klientów banku w błąd co do treści umowy kredytu połączonego z ubezpieczeniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.09.2020
Prawo cywilne
11 września mija termin na złożenie sprawozdań w Bazie Danych o Odpadach przez firmy wprowadzające na rynek m.in. elektronikę i opakowania wielomateriałowe. Dzięki uruchomieniu specjalnego API mogą to za nie zrobić organizacje odzysku. To jednak oznacza, że mogą zyskać dostęp do wielu cennych informacji przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
Środowisko

Prowadzenie firmy w mieszkaniu to wyższy podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoje firmy w miejscu zamieszkania, mogą być zmuszeni do płacenia wielokrotnie wyższego podatku od nieruchomości. Będzie tak zwłaszcza, jeśli zdecydowali się też z tej okazji rozliczać koszty uzyskania przychodów. Problem nabiera istotnego znaczenia, zwłaszcza teraz, w czasie epidemii, gdy wiele osób świadczy usługi zdalnie. Zdaniem ekspertów, podatku można jednak uniknąć.
Krzysztof Koślicki
04.09.2020
Podatki i opłaty lokalne Małe i średnie firmy

Kara umowna nie może być naliczana w nieskończoność

Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo
Kara umowna jest często i chętnie wykorzystywana w obrocie prawnym. Jest to szczególnie widoczne na tle spraw dotyczących realizowania robót budowlanych. Jednak kary umownej nie możemy zastrzec w każdej sytuacji i w dowolny sposób, a także na czas nieokreślony - pisze Paweł Milewski z kancelarii Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka.
Paweł Milewski
04.09.2020
Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo
Polacy pobrali ok. 22 proc. przygotowanych dla nich bonów turystycznych o wartości 759 mln zł. Do rządowego programu zapisało się tylko ok. 20 tys. podmiotów turystycznych. To mało, bo rząd szacował, że chętnych do przyjmowania płatności bonem będzie ponad 100 tys. firm.
Jolanta Ojczyk
03.09.2020
Koronawirus a prawo
Innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów wdrożono na jednym z osiedli w Ciechanowie. Bezdotykowe pojemniki na odpady umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

UOKiK sprawdza zasady pobierania prowizji przez Allegro

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
UOKiK wszczął kolejne postępowanie w sprawie regulaminu Allegro.Tym razem sprawdza, czy gigant czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców. Chodzi o zmiany w regulaminie, które pozwalają pobierać prowizję nie tylko od ceny, ale też kosztów przesyłki opłaconej przez kupującego.
Jolanta Ojczyk
03.09.2020
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji