Inwestycje prywatne w Polsce kuleją i należą do najniższych w Unii Europejskiej. Nie pomogą im propozycje podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, ani różne pomysły dotyczące, np. wprowadzenia 1 proc. podatku od przychodów - napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom prywatnym.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.08.2021
Rynek Budownictwo Nowe technologie Spółki Finanse
Dla celów podatku dochodowego opłata wstępna (jako koszt pośredni), co do zasady, stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia. Chodzi tu o dzień, w którym ujęto ją w księgach rachunkowych w oparciu o otrzymaną fakturę. Dzień uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest zatem uzależniony od równoczesnego uznania go za koszt dla celów bilansowych.
Krzysztof Kaźmierski
27.08.2021
CIT PIT Rachunkowość

Cyfryzacja po polsku - pozwolenie na budowę szybciej na papierze

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Urzędy nie radzą sobie z cyfryzacją formalności budowlanych. Brakuje im dobrych komputerów, nie wszystkie mają również elektroniczny obieg dokumentów oraz oprogramowanie powiązane z ePuap-em. Na razie więc cyfryzacja istnieje głównie na… papierze. A tradycyjny sposób załatwiania pozwolenia na budowę jest wciąż i najlepszy, i najszybszy.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.08.2021
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Pojęcie "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy" prowadzi do wniosku, że sprzedaż towarów pracodawcy przez zleceniodawcę z wykorzystaniem pracowników pracodawcy wiąże się z opłaceniem składek ZUS od umów zlecenia wykonywanych w internecie w domu - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Proponowane w ramach Polskiego Ładu zmiany w opodatkowaniu sprzedaży samochodów poleasingowych mogą doprowadzić do wzrostu cen pojazdów używanych – zwłaszcza tych młodszych niż dziesięcioletnie. Może to przyczynić się także do zwiększenia liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Ciekawa może być też sytuacja dotycząca cen samochodów elektrycznych.
Krzysztof Koślicki
27.08.2021
PIT Finanse Polski Ład
Jest roboczy projekt ustawy, która ma umożliwić pracodawcom dostęp do informacji o tym, którzy pracownicy - a nawet usługobiorcy - są zaszczepieni. Weryfikacja będzie możliwa przy zastosowaniu aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywaniu zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Na oficjalnych stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad zmianą przepisów prawa, które pozwolą na likwidację prawa użytkowania wieczystego. Czy istnieją realne szanse na powszechne i oparte o akceptowalne przez użytkowników wieczystych będących przedsiębiorcami, warunki finansowe, aby zlikwidować prawo użytkowania wieczystego?
Mirosław Narolski
27.08.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Resort finansów przypomniał w czwartek, że 31 sierpnia 2021 roku upływa termin zakończenia, rozpoczętego przed 30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Gdyby ktoś nie zarejestrował się w rejestrze do tego czasu, powinien złożyć tzw. czynny żal.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
Akcyza Rachunkowość
Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zastąpi na tym stanowisku Annę Kornecką i będzie odpowiadał m.in. za budownictwo oraz mieszkalnictwo. Pozostałymi wiceministrami w tym resorcie są: Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Olga Semeniuk i Marek Niedużak. Wciąż wolna jest teka ministra.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe przepisy mają umożliwić podmiotom zobowiązanym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wykonanie tego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż obecnie.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Środowisko Małe i średnie firmy

Prezydent podpisał pakiet zmian w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Zmiany regulacji dotyczących wnoszenia pism procesowych do sądu, przepisów dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu - to m.in. cele nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Pandemia przyspieszyła rozwój firm cyfrowych i biznesów działających w internecie. Wygląda jednak na to, że przepisy podatkowe stanęły w miejscu. Dostosowanie ich do realiów gospodarki cyfrowej jest wyzwaniem podejmowanym m.in. przez OECD od lat, jak dotąd – bez konkretnych rezultatów.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
CIT Prawo unijne
Przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają nową kategorię opodatkowania, które w założeniu mają stanowić zachętę dla zmiany rezydencji osób fizycznych na polską. To opodatkowanie dotyczyć będzie wyłącznie przychodów zagranicznych oraz wyniesie 200 tysięcy złotych za rok podatkowy niezależnie od kwoty uzyskanych przychodów – pisze Mateusz Pietranek, doradca podatkowy.
Mateusz Pietranek
26.08.2021
PIT Polski Ład
Przyspieszenie pracy e-sądu, wdrożenie komunikacji elektronicznej, zniesienie limitów komorniczych, cyfryzację korespondencji z ZUS, zmianę zasad ochrony wynagrodzenia przed egzekucją, ułatwienie dostępu do rejestrów czy wprowadzenie cyfrowego wezwania do zapłaty – proponuje Lewiatan w raporcie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami”, aby przyspieszyć odzyskiwanie długów.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Spółka Kaufland Polska Markety wycofała wniosek o przejęcie prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach. Wcześniej Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia do koncentracji, w których wskazał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Rynek i konsument

Ważny interes podatnika to czasem za mało, by umorzyć zaległość

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
By umorzyć podatek, organy podatkowe muszą przeanalizować przesłanki ważnego interesu prywatnego i społecznego, a potem wziąć pod uwagę ten istotniejszy. Darowanie długu, mimo że kluczowe dla podatnika, nie musi mieć jednak znaczenia społecznego. W takim przypadku zaległości umorzyć nie można – do takiego wniosku prowadzi niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
Podział na strefy żółte i czerwone, limity w miejscach publicznych – to cały plan rządu walki z rozpoczynającą się czwartą falę pandemii koronawirusa. W tym czasie inne kraje określają precyzyjne wytyczne dla szkół, ograniczenia dla niezaszczepionych, obowiązek szczepień, zasady testowania. Zdaniem ekspertów w Polsce brakuje centrum zarządzania pandemią i solidnej analizy danych.
Jolanta Ojczyk
26.08.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Wspólnicy spółek osobowych nie uciekną już przed płaceniem składek na ZUS

Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Już wkrótce wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek osobowych będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym bez względu na to, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Jednak przepisy, które wprowadzają ten wymóg są – zdaniem prawników – nieprecyzyjne i mogą zwiększyć chaos w tej dziedzinie.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 sierpnia br. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Zdaniem BFG oznacza to zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa. Swoje wątpliwości co do tego zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach dla cudzoziemców. Mogą się z niego dowiedzieć, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy w Polsce i na jakie wsparcie mogą liczyć oraz kiedy.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Prawo pracy

Tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że po I półroczu br. w sądach było 58 tysięcy spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwów takich wciąż przybywa, bo tylko przez sześć ostatnich miesięcy wpłynęło do sądów 19,7 tys. takich spraw.
Krzysztof Sobczak
25.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Polska nie przystąpiła wprawdzie do unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy ustanawiąjącego Prokuraturę Europejską, która zajmuje się ściganiem przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, ale deklaruje gotowość współpracy z tym organem. W konsultacjach jest właśnie projekt zmiany w Kodeksie postępowania karnego, która taką współracę umożliwi. 
Krzysztof Sobczak
25.08.2021
Prawo karne Prokuratura Prawo unijne
Dopiero najbliższe lata oraz praktyka pokażą czy rada dyrektorów potrafi zapewnić harmonię pomiędzy skutecznym zarządzaniem przedsiębiorstwem a efektywnym sprawowaniem kontroli, co z pewnością ma i będzie miało znaczenie dla inwestorów zamierzających przystąpić do prostej spółki akcyjnej - pisze adwokat Damian Wojnowski.
Damian Wojnowski
25.08.2021
Spółki Finanse
Coraz częściej sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. Najwięcej prawomocnych postanowień w przedmiocie wstrzymania spłaty kredytu wydaje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Praktyka w tym zakresie nie jest jednolita, ale na decyzję o przyznaniu zabezpieczenia może wpłynąć to, ile kredytu spłacili kredytobiorcy.
Regina Skibińska
25.08.2021
Budownictwo Kredyty frankowe
Projekt Polskiego Ładu przewiduje specjalne zachęty podatkowe dla Polaków, którzy zdecydują się wrócić do kraju i tutaj płacić podatek dochodowy. Z preferencji będzie można korzystać aż przez cztery lata. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczając PIT w przyszłym roku, trzeba już będzie uwzględnić tegoroczne, istotne ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.
Krzysztof Koślicki
25.08.2021
PIT Polski Ład
Ustanowienie czytelnych zasad funkcjonowania i zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie samej jego definicji - to cel prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prac legislacyjnych. Przygotowywana ustawa ma wzmocnić rolę klastrów energii i stworzyć odpowiedni system ich wsparcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.08.2021
Rynek Finanse
Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności instytucji finansowych, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne - uważa Komisja Nadzoru Finasowego.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Rynek i konsument Finanse
Właściwe sklasyfikowanie gruntów jest podstawą m.in.: planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, czy statystyki publicznej. Tymczasem klasyfikatorami gleboznawczymi są często osoby przypadkowe, bez odpowiedniej wiedzy. Może więc dochodzić do błędów - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Więcej danych publicznych będzie ponownie wykorzystanych - prezydent podpisał ustawę

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Prezydent podpisał ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe przepisy mają zwiększyć ilość danych publicznych, które będzie można zastosować na przykład do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego
Robert Horbaczewski
24.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Szykuje się kolejna rewolucja w komunalnej gospodarce odpadami. Prezydent podpisał przepisy, dzięki którym właściciele nieruchomości niezamieszkanych mają zostać objęci komunalnym systemem wywozu odpadów, w blokach mają pojawić się inteligentne pojemniki na śmieci. Ograniczona zostanie również maksymalna stawka opłat na podstawie metody „od ilości zużytej wody”.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.08.2021
Samorząd terytorialny Środowisko