Prawo.pl

UOKiK: Kontrole nie wykazały zmowy cenowej na rynku skupu malin

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował pięciu największych przetwórców i niemal 60 skupów owoców. Pierwsze wyniki kontroli wskazują, że trudna sytuacja na rynku skupu malin nie ma źródła w zmowie cenowej na rynku lub nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Prawdopodobnie wpłynęły na nią inne, niezależne czynniki, kontrole będą jednak kontynuowane.
Inga Stawicka
25.07.2023
Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Związek Powiatów Polskich chce uchylenia przepisu dotyczącego przekazywania nadwyżek dochodowych od opłat i kar do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Argumentuje, że taka zmiana mogłaby wzmocnić mniejsze samorządy.
Robert Horbaczewski
25.07.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Minister rozwoju i technologii Waldemara Budy zdecydował się wprowadzić tymczasowy zarząd przymusowy do firm powiązanych z Rosjanami. Tym razem dotyczy ona spółek Boerner Insulation sp. z o.o. oraz Boerner Service sp. z o.o. Oba przedsiębiorstwa zostały również wpisane na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Ret
25.07.2023
Prawo gospodarcze Ukraina
Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
25.07.2023
VAT Doradca podatkowy
W pierwszym półroczu 2023 roku liczba ofert w pełni zdalnej pracy dla specjalistów IT spadła o 7,74 proc. w porównaniu z II kwartałem 2022 r. - wynika z danych Just Join IT. Choć opcja pracy w pełni zdalnej nadal stanowi niemal 73 proc. wszystkich ogłoszeń, to coraz większą część stanowi praca hybrydowa i stacjonarna. Jednocześnie powoli rośnie trend oferowania pracownikom workation, czyli możliwości łączenia pracy z wakacjami.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2023
Rynek Prawo pracy
Tysiące frankowiczów z Getin Noble Bank musi zgłosić swoje wierzytelności do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Czasu mają niewiele, bo zaledwie do 19 sierpnia br. Spóźnialscy zapłacą opłatę ryczałtową w wysokości ok. 1000 złotych. Ponadto mogą stracić przy planie podziału przygotowywanym przez syndyka. Nie będzie to też proste zadanie. KRZ nie został technicznie przygotowany do upadłości banku. Brakuje odpowiedniego formularza. Jest jedynie instruktaż.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.07.2023
Banki Kredyty frankowe
W maju 2023 roku ZUS przekazał na rachunek bankowy 79,8 proc. emerytur. Dla nowo przyznanych świadczeń wskaźnik ten przekroczył 85 proc. – wynika z raportu ZUS. Zdaniem prawników wraz z rozwojem technologii, stopień ubankowienia emerytów będzie rósł i może przekroczyć nawet 90 proc. Nie znaczy to jednak, że należy likwidować wypłaty gotówkowe.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Firma organizująca spotkanie integracyjne musi dzielić wydatki. Odliczy koszty zaproszenia tylko części gości, m.in. własnych pracowników i członków zarządu. Fiskus wyklucza jednak z kosztów wydatki przypadające na współpracowników, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, członków rady nadzorczej, kontrahentów czy przedstawicieli lokalnych władz. Według ekspertów taki podział nie wynika wprost z przepisów.
Monika Pogroszewska
25.07.2023
CIT VAT Doradca podatkowy
Czasami polska firma leasingowa musi zwindykować należący do siebie przedmiot, zwykle auto, w innym kraju. Wbrew pozorom, mimo że funkcjonujemy w europejskim systemie prawnym, nawet na terenie UE odzyskiwanie przedmiotu leasingu może przebiegać według zupełnie różnych schematów - tłumaczy Andrzej Mańkowski, członek zarządu AVS Polska, RL Hub.
Andrzej Mańkowski
25.07.2023
Spółki Finanse
W 2022 roku płatnicy zgłosili do ZUS drukiem ZUS ZSWA 306,5 tys. pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – przekazał serwisowi Prawo.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rok wcześniej, czyli w 2021 r., było ich najmniej od momentu, gdy zaczęły być zbierane dane o emeryturach pomostowych – raptem tylko 304,5 tys. osób. Najwięcej, bo 329 tys. pracowników zgłoszono w 2018 r.
Grażyna J. Leśniak
24.07.2023
Emerytury i renty Prawo pracy
Rada Przedsiębiorczości uważa, że tarcze finansowe realizowane przez PFR były unikalnym w historii Polski skutecznym działaniem chroniącym sektor przedsiębiorstw i rynek pracy, realizowanym w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii Covid-19. Szybka pomoc udzielana w ciągu 24-48 godzin za pośrednictwem polskich banków trafiła do 353 tysięcy przedsiębiorstw, przyczyniając się do utrzymania ponad 3,2 miliona miejsc pracy.
Ret
24.07.2023
Finanse
W porównaniu z I kwartałem 2023 r., średnia cena energii elektrycznej w II kwartale spadła o 9,26 proc. - wynika z danych udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wyniosła ona 784,02 zł/MWh, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach roku średnia cena utrzymywała się na poziomie 864,02 zł/MWh.
Inga Stawicka
24.07.2023
Energetyka
W Brukseli unijni partnerzy społeczni negocjują nowe porozumienie. Ma ono na nowo uregulować telepracę i ustanowić prawo pracowników do odłączenia na poziomie europejskim. Jeżeli we wrześniu uda się zawrzeć porozumienie, a Rada UE zdecyduje o przekwalifikowaniu jego tekstu w decyzję Rady, co może się stać do końca br., to za 2-3 lata polscy pracownicy zyskają prawo do bycia niedyspozycyjnym dla pracodawcy po godzinach pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.07.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W sierpniu Izba Karna rozpozna kasację Prokuratora Generalnego na niekorzyść od wyroku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w sprawie 14 osób oskarżonych o korupcję w kopalniach węgla brunatnego. W tej sprawie wyłączona została sędzia Małgorzata Bednarek, była prokurator, która osobiście zna autora tej kasacji i nie chciała z tego powodu rozpoznawać skargi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2023
Prawo karne
Nowe przepisy dotyczące tzw. reżimu holdingowego wprowadzone z początkiem 2022 roku zawierają szczególne regulacje dotyczące zwolnienia z opodatkowania spółek holdingowych w Polsce. Wprowadzone zmiany mają zachęcać podmioty do inwestowania kapitału w inne jednostki oraz do lokowania spółek holdingowych na terytorium kraju. Wraz z nimi pojawiły się jednak wątpliwości - pisze Witold Waśkowiak z ID Advisory.
Witold Waśkowiak
24.07.2023
CIT
Przedsiębiorcy z sektora nieruchomości powinni już teraz brać pod uwagę wchodzący w życie system raportowania informacji o ESG. Istotne jest, aby w porę przygotować prowadzoną działalność do nowych wyzwań. Rekomendowane jest wdrażanie odpowiednich procedur i polityk, a także przygotowanie posiadanych nieruchomości, aby prowadzona działalność mogła zostać uznana za zrównoważoną - piszą Bartosz Clemenz oraz Paweł Dudojc z kancelarii prawnej DWF.
Bartosz Clemenz Paweł Dudojc
24.07.2023
Rynek i konsument Prawo unijne Nieruchomości
Okazuje się, że problem oprocentowania kredytów hipotecznych nie dotyczy tylko Polski. Trybunał Sprawiedliwości UE zwrócił właśnie uwagę, że konsumenci powinni być dostatecznie poinformowani w zakresie sposobów obliczania wysokości zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźnikach referencyjnych dla kredytów hipotecznych (IRPH). Sprawa dotyczyła Hiszpanii.
Krzysztof Koślicki
24.07.2023
Kredyty Prawo unijne Nieruchomości
Rządowy Portal Cen Mieszkań ma pomóc znaleźć wymarzone M w atrakcyjnej cenie. Pieniądze na jego utworzenie mają pochodzić jednak z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który powstał, by chronić kupujących mieszkania w razie upadłości deweloperów. Składki na niego płacą deweloperzy i są one wkalkulowane w cenę lokali. Klienci deweloperów, którzy kupili mieszkanie, sfinansują więc państwowy portal tym, którzy mieszkań szukają.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2023
Finanse Nieruchomości
Zasadą jest obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu zakończenia zatrudnienia. Dopiero, gdy jest to niemożliwe, powstaje wyjątek od tej zasady – przekazanie dokumentu w ciągu siedmiu dni od końca pracy. Drugim wyjątkiem jest wydanie świadectwa jedynie na wniosek pracownika, wówczas gdy istnieje zamiar kontynuowania współpracy.
Marek Rotkiewicz
22.07.2023
Prawo pracy
W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.
Justyna Kuś
22.07.2023
Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Najprawdopodobniej pod koniec roku zaczną obowiązywać zmiany, nad którymi pracuje obecnie Komisja Europejska dotyczące poziomu dopuszczalnego stężenia witaminy A w kosmetykach. Ma być ono niższe niż obecnie stosowane na rynku. Zostanie wprowadzony również obowiązek informowania o jego zawartości na etykietach. Firmy będą miały czas na dostosowanie się do nowych przepisów, ale zmiany i tak będą dla nich problematyczne.
Inga Stawicka
22.07.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Upadłość Getin Noble Bank zmienia zasady gry i sytuację dla frankowiczów i innych kredytobiorców posiadających w tym banku kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności w zakresie roszczeń konstruowanych w procesach sądowych. Ponadto kredytobiorcy z GNB w terminie 30 dni muszą podjąć działania związane ze zgłoszeniem wierzytelności, aby ich interesy w postępowaniu upadłościowym zostały należycie zabezpieczone - pisze Karolina Pilawska, adwokat.
Karolina Pilawska
21.07.2023
Banki Kredyty frankowe
Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, przyjęty podczas ostatniego posiedzenia przez rząd. Mają one objąć spłatę kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz kwot na zakup uprawnień do emisji CO2. Za projekt odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Inga Stawicka PAP
21.07.2023
Energetyka
Pracodawcy mogą nadal zatrudniać obywateli Ukrainy według uproszczonych zasad. Ułatwienia te obejmą nie tylko osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. Procedura dotyczy wszystkich legalnie przebywających w Polsce Ukraińców. To oznacza, że wystarczające jest, aby pracodawca powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy - pisze dr Michał Szypniewski.
Michał Szypniewski
21.07.2023
Prawo pracy Ukraina

WSA: Sprzedaż alkoholu „pod drzwi” nie narusza koncesji

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Sprzedaż alkoholu przez internet nie jest jeszcze jednym, dodatkowym miejscem sprzedaży, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jest to natomiast dodatkowa forma komunikacji przedsiębiorcy z potencjalnymi klientami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. A więc jeden ze sposobów sprzedaży funkcjonujących w dzisiejszych realiach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2023
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics”, która ma na celu całkowite wyeliminowanie testowania kosmetyków na zwierzętach na terenie państw członkowskich. Pod koniec lipca Komisja Europejska ma wydać komunikat, który wskaże, w jakim kierunku będzie podążać UE. Jak wskazują prawnicy, firmy już teraz mają dostęp do alternatywnych metod, które powinny być szerzej wykorzystywane.
Inga Stawicka
21.07.2023
Rynek Prawo unijne
W akcie prawnym po raz pierwszy pojawiła się definicja medycyny estetyczno-naprawczej. Odnosi się ona do umiejętności lekarskich. Już teraz Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że kosmetolodzy wstrzykujący botoks, stosujący osocze bogatopłytkowe czy nici liftingujące, przekraczają granice prawa. Kropką nad "i" ma być katalog procedur medycyny estetycznej zarezerwowanych dla lekarza. Pytanie, czy wejdzie w życie przed wyborami.
Katarzyna Nocuń
21.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
Od 1 lipca obowiązuje nowy przepis prawa o ruchu drogowym dotyczący potwierdzania zmian konstrukcyjnych pojazdów. Do tej pory była to kompetencja okręgowych stacji kontroli pojazdów. Starostowie mają jednak wątpliwości, które podmioty tworzą teraz „służbę techniczną” wyznaczoną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Nie wiadomo też, czy nowelizacja dotyczy wszystkich pojazdów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
21.07.2023
Samorząd terytorialny
Coraz częściej zdarza się, że domy jednorodzinne czy też budynki z lokalami przeznaczonymi na wynajem posiadają własną instalację fotowoltaiczną. Okazuje się jednak, że fiskus szuka w takich sytuacjach możliwości opodatkowania takiego najmu akcyzą. Podatnikom nie pomaga fakt, że organy nie potrafią zająć jednolitego stanowiska w tej sprawie, a co kilka miesięcy pojawia się kolejna interpretacja z odmiennymi wyjaśnieniami.
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
21.07.2023
Akcyza Doradca podatkowy Nieruchomości
Z chwilą ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank kredytobiorcy frankowi nie mogą już skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu. Nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Kredytobiorcom, którzy nie mają zaległości w spłacie kredytu, nie grozi jednak utrata mieszkania - mówi Bartosz Sierakowski, radca prawny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2023
Banki Kredyty frankowe