Są objaśnienia do pakietu VAT e-commerce

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Resort finansów poinformował w czwartek, że przygotował praktyczny przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce. Na prośbę przedsiębiorców objaśnienia odnoszą się szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Dokument ma moc wiążącą dla administracji skarbowej.
Krzysztof Koślicki
02.09.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Aby uzyskać pożyczkę na spłatę długów, kobieta na kilka godzin wpisała się do rejestru przedsiębiorców. Gdy później wystąpiła do sądu o uznanie umowy w sprawie tej pożyczki za nieważną, sąd odmówił i nie przyznał jej ochrony prawnej wynikającej ze statusu konsumenta, bo umowę zawierała jako przedsiębiorca. RPO składa do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Zapraszanie na badania i wykorzystywanie ich wyników, aby nakłonić konsumentów do zakupu materacy – to sposób działałania spółki Millenium Medica. Prezes UOKiK nakazał natychmiastowe zaprzestanie tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości prawie 280 tys. zł, w tym 50 tys. zł za udzielanie nieprawdziwych informacji podczas postępowania. Firma ma też zawiadomić konsumentów, że mogą dochodzić roszczeń w sądzie.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Rynek i konsument
Minister finansów zaplanował zaskakującą zmianę w zakresie przepisów o rezydencji podatników CIT. Chodzi o domniemanie polskiej rezydencji dla podatników CIT z siedzibą poza Polską, jeżeli posiadają oni polskich rezydentów podatkowych w składach ich organów zarządzających, kontrolnych lub stanowiących lub takie osoby prowadzą faktycznie sprawy tych zagranicznych podmiotów
Jacek Wojtach Magdalena Zamoyska
02.09.2021
CIT Polski Ład

Samozatrudnieni rzadziej zawieszają działalność gospodarczą

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy rzadziej zawieszą swoje jednoosobowe firmy. Spadek rok do roku jest o blisko 20 proc. W pierwszym półroczu 2021 r. samozatrudnieni złożyli do CEIDG-u ponad 100 tys. wniosków w tej sprawie. Spadek wynika z dostosowania się przedsiębiorców do realiów gospodarczych czasów pandemii oraz przyjęcia subwencji, przyznawanych w ramach antykryzysowych działań rządu.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.09.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Środowisko Rynek i konsument
Nie wiadomo jeszcze, jakie restrykcje dotkną mieszkańców terenów, które zostaną objęte zapowiadanym stanem wyjątkowym - a te mogą być daleko idące, obejmować choćby kontrolę korespondencji czy blokadę internetu. To też prawdopodobnie kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej - choć przynajmniej z realną i szybszą ścieżką do odzyskania choć części strat.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
02.09.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Zdarzają się przypadki, gdy banki mimo prawomocnych wyroków i odfrankowienia umowy wzywają klientów do zapłaty rat. Zmusza to kredytobiorców to podejmowania dodatkowych czynności. Nierzadko konieczne jest wzywanie banku do zaprzestania pobierania rat w wyższej wysokości oraz wydania nowego harmonogramu uwzględniającego zmniejszone saldo kredytu.
Regina Skibińska
02.09.2021
Budownictwo Kredyty frankowe
Choć ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ograniczyła nieco ten proceder, to po dwóch latach obowiązywania przepisów oczywiste jest, że należy je pilnie poprawić. Kłopoty sprawiają nawet podstawowe definicje - „marnowania żywności” czy „sprzedawcy żywności”. Nie wiadomo czy regulacje te dotyczą hurtowni i sklepów sprzedających wyłącznie online. Problematyczne jest zarówno zawieranie umów, jak i rozliczanie się z nich.
Robert Horbaczewski
02.09.2021
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności rozpoznaje inny skład tego sądu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w wyniku rozpatrzenia zagadnienia prawnego dotyczącego zażaleń poziomych, postawionego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nowa umowa rezerwacyjna ma lepiej chronić nabywców mieszkań

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Uchwalona niedawno nowa ustawa deweloperska wprowadza istotną zmianę dotyczącą zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej. Stanie się ona nową umową nazwaną, podczas gdy dotychczas nie była uregulowana w prawie i funkcjonowała jako umowa nienazwana prawa cywilnego, którą zawierano zgodnie z zasadą swobody umów. Skutkiem zmiany będzie lepsza pozycja nabywcy.
Piotr Jarzyński
02.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Ze wsparcia rządowych tarczy antykryzysowych skorzystało 86 proc. przedsiębiorców. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów należały: zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz obniżenie wymiaru czasu pracy lub praca zdalna. Większość przedsiębiorców korzystało jednocześnie z różnych form wsparcia
Renata Krupa-Dąbrowska
01.09.2021
Spółki Małe i średnie firmy Tarcza finansowa
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku mocy i spełnienie unijnych limitów emisyjności, a także wprowadzenie zmian w naliczaniu opłaty mocowej, korzystnych dla odbiorców o stabilnym profilu zużycia energii - to cele obowiązującej od środy nowelizacji ustawy o rynku mocy. Dzięki niej już od października będą niższe rachunki dla przemysłu.
Krzysztof Sobczak
01.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Zapadł kolejny wyrok WSA w sprawie opodatkowania przez płatników należności płaconych z tytułu przechowywania danych w tzw. „chmurze”. I tym razem sprawa została wygrana przez podatników. Można więc stwierdzić, że w odniesieniu do tego problemu rysuje się wyraźna, przyjazna podatnikom, linia orzecznicza. Końca sporu jednak nie widać.
Krzysztof Kaźmierski
01.09.2021
CIT PIT

Rząd chce uregulować zbiegi tytułów do ubezpieczeń rolników

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Resort rolnictwa pracuje nad przepisami, które mają usunąć mankamenty ubezpieczeń społecznych rolników. Zapowiedź regulacji jest na tyle enigmatyczna, że nie wiadomo, czy rząd chce tylko uregulować świadczenia tzw. dwuzawodowców, czyli rolników ubezpieczonych w KRUS i w ZUS, czy także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy płacą KRUS
Grażyna J. Leśniak
01.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę kasacyjną przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który nałożył karę finansową na stację TVN. Powodem był film uznany za reklamę, a nie wskazanie sponsorskie. Przepisy dotyczące kar są nieprecyzyjne, a w programie nie było bezpośredniej zachęty do zakupu biżuterii spółki Apart.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Operaty szacunkowe nie zawsze są rzetelne. Najczęstsze błędy rzeczoznawców majątkowych to porównywanie ze sobą nieruchomości, które zbyt różnią się lokalizacją, powierzchnią czy standardem. Potem takie wyceny uchylają sądy. Wkrótce wejdze w życie nowa ustawa, ale nie ustanawia ona standardów zawodowych dla tej profesji. Wystarczyć mają normy środowiskowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.09.2021
Podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej do momentu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł. Po przekroczeniu limitu, zwolnienie może mieć dalej zastosowanie, jeśli wynagrodzenie za świadczone usługi jest uregulowane w formie przelewu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczył przelew
Mariusz Jabłoński
01.09.2021
VAT Rachunkowość Małe i średnie firmy
W lipcu o 41,4 proc. spadła liczba ogłoszonych restrukturyzacji w skali miesiąca. Niewypłacalności, czyli postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych łącznie też w lipcu było mniej w czerwcu. Do poprawy sytuacji przyczyniło się też sezonowe ożywienie koniunktury i zwiększony ruch turystyczny, na czym korzysta też transport.
Regina Skibińska
31.08.2021
Rynek Finanse
Wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML - to jedno z rozwiązań, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy, której projekt przyjął we wtorek rząd. Rząd podkreśla, że E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń.
Krzysztof Sobczak
31.08.2021
VAT Rachunkowość
Zmiany podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie są największą  w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców i osób najbardziej zaangażowanych w budowę polskiej gospodarki – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku, przesłanym do resortu finansów. Dzisiaj kończą się konsultacje społeczne wchodzącego w skład Polskiego Ładu projektu ustawy podatkowej.
Krzysztof Sobczak
31.08.2021
CIT PIT Prawo gospodarcze Polski Ład
Do grona partnerów PwC w Polsce dołączył Michał Grzybowski, obejmując rolę lidera zespołu People & Organization. Będzie odpowiadał za rozwój nowych produktów i usług w obszarze podatków osobistych, strategii kapitału ludzkiego, transformacji funkcji HR, procesów kadrowo-płacowych oraz regulacji prawno-pracowniczych.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2021
Podatki i opłaty lokalne
Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że kontynuuje prace nad dwoma projektami ustaw, które przekazane mu zostały przez resort byłego już wicepremiera Gowina. Wkrótce przepisy o pracy zdalnej oraz o badaniu trzeźwości pracowników mają trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. Związkowcy chcą jednak, by zajęła się nimi Rada Dialogu Społecznego, zabiegają też o usunięcie z projektu całkowitej pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Firmy boją się czwartej fali i chcą paszportów covidowych

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus szczepienia
Rząd zapowiada, że po nadejściu czwartej fali pandemii decyzje o obostrzeniach będzie podejmował na podstawie liczby zakażeń i procenta wyszczepienia w danym powiecie. I choć konkretnych przepisów wciąż nie ma, firmy już się martwią, bo mogą tego nie przetrwać. Na odszkodowanie od państwa też nie bardzo mogą liczyć. Blokują je dwa wnioski czekające na rozpatrzenie w TK.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2021
Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus szczepienia
Projekt Polskiego Ładu przewiduje znaczące wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorca nie będzie mógł sprzedać bez podatku nabytego samochodu. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał go sprzedać przed upływem sześciu lat od jego nabycia, będzie płacił dodatkowy podatek. Prawdopodobnie wpłynie to na ceny pojazdów używanych – mówi dr Monika Różycka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Krzysztof Koślicki
31.08.2021
PIT Finanse Polski Ład
Ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na firmę karę w wysokości ponad 1,2 mln zł. Ukarał również dwie osoby zarządzające spółką, które były osobiście odpowiedzialne za funkcjonowanie zmowy.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Działania asekuratorów mogą w wielu obszarach wspomagać hamowanie zmian klimatycznych. Ubezpieczyciele mogą wspierać działania proekologiczne na przykład zachęcając do naprawy, a nie wymiany, uszkodzonych elementów. Mogą promować rozwiązania, w których części służące do naprawy pochodziły z recyklingu - wynika z raportu Deloitte.
Regina Skibińska
30.08.2021
Środowisko Rynek Finanse
Pracodawcy mają coraz większy problem z pracownikami, którzy przysługujące krwiodawcom dni wolne traktują jako sposób na wydłużenie weekendu. Prawnicy mówią już o potrzebie ograniczenia tego zjawiska. Najlepiej poprzez zmianę przepisów i wyraźne wskazanie, że dzień wolny jest udzielany pracownikowi za zgodą pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają koszty napraw w szkodach z ubezpieczenia OC według warunków finansowych obowiązujących w tzw. sieci preferowanej. Warsztaty nienależące do tej sieci mówią o zaniżonych stawkach i zarzucają ubezpieczycielom ograniczanie konkurencji. Sprawą interesuje się UOKiK i rzecznicy - finansowy oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Regina Skibińska
30.08.2021
Ochrona konkurencji Ubezpieczenia
Ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówień publicznych składają już wnioski o zmianę ustalonej wysokości wynagrodzenia. Jednak nie w każdym przypadku taka zmiana będzie możliwa - twierdzi radca prawny Agnieszka Dudko-Romańczuk.
Agnieszka Dudko-Romańczuk
30.08.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne