Ścisłe powiązanie w rządowym projekcie postępowania karnego i cywilnego przy dochodzeniu renty przyznawanej osobom, względem których na zmarłym, którego śmierć nastąpiła wskutek przestępstwa umyślnego, ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, może dać ubezpieczycielom furtkę do prób odmowy na etapie postępowania likwidacyjnego wypłat z tytułu renty.
Regina Skibińska
21.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Opodatkowaniu PIT podlegają zarobki pochodzące z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy nie wymieniają tam jednak hodowli węży, boa dusicieli, ani jaszczurek. Oznacza to, że dochody z tego tytułu nie podlegają PIT. Potwierdza to Krajowa Informacja Skarbowa. Przy sprzedaży można także uniknąć VAT. Kupujący czasami będzie musiał jednak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Krzysztof Koślicki
21.08.2021
Domowe finanse PIT
W 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. W efekcie, ich dochody opodatkowane są obecnie także CIT na poziomie spółki, a nie tak, jak wcześniej – wyłącznie na poziomie wspólników. Zmiana zasad opodatkowania przysporzyła podatnikom wielu problemów i wątpliwości – mówi Prawo.pl Daniel Szczepanik, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.
Krzysztof Koślicki
20.08.2021
Ordynacja CIT Spółki
Proponowana w projekcie nowej ustawy koncepcja tzw. piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych, ma przyspieszyć m.in. rozwój sektora odnawialnej energii oraz poprawić funkcjonowanie rynku energii i gazu w Polsce.
Krzysztof Sobczak
20.08.2021
Środowisko Nowe technologie Prawo gospodarcze
Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego ma być przyjęta jeszcze w tym roku.
Krzysztof Koślicki
20.08.2021
VAT Akcyza Administracja publiczna
Aby złagodzić skutki zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej, resort finansów przygotował specjalną ulgę – dla tzw. klasy średniej. Skorzystają z niej zatrudnieni na podstawie szeroko pojętego stosunku pracy. Propozycje MF dyskryminują jednak korzystających z 50-proc. autorskich kosztów podatkowych. M.in. nauczycieli akademickich, dziennikarzy, programistów, architektów, artystów
Krzysztof Koślicki
20.08.2021
PIT Polski Ład
Wprowadzenie składki zdrowotnej płatnej do 10. dnia następnego miesiąca wpędzi przedsiębiorców niezatrudniających pracowników w trwałą zaległość w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W efekcie utracą oni prawo np. do zasiłku chorobowego. Zdaniem ekspertów, ratunkiem może być ujednolicenie terminów w działalności gospodarczej albo wprowadzenie systemu zaliczkowego
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Za manipulacje przy wskazaniu tachografu kierowca zapłaci nie tylko wysoką grzywnę, jak dotychczas, ale od razu straci prawo jazdy na trzy miesiące. Takie rozwiązanie zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach i ukrócić nieuczciwą konkurencję wśród przewoźników.
Robert Horbaczewski
20.08.2021
Prawo karne Prawo pracy
Czy można źle zarządzać własną spółką, a winą obarczyć zarząd innej spółki? Już niedługo, po wejściu w życie planowanej nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, takie sytuacje mogą stać się codziennością. Planowana zmiana wprowadzi nadrzędność interesu grupy spółek nad własnym interesem spółki zależnej - pisze radca prawny Magdalena Sobolewska.
Magdalena Sobolewska
20.08.2021
Rynek Spółki
Powszechnym zjawiskiem jest zawieranie umów cywilnoprawnych: umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy zamiast umów o pracę. Asumptem do takich decyzji przedsiębiorców jest co do zasady niższa kosztowość takich umów. Z czasem może okazać się, iż potrzeby takich osób zmieniają się i decydują się one na wszczęcie postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Marzena Rosler-Borakiewicz
20.08.2021
Prawo pracy HR
Jeżeli przyjąć, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest nieważna, to fakt zakończenia publikacji LIBOR-u nie będzie miał znaczenia dla stron takiej umowy. Jednak w przypadku uznania, że umowy takie są ważne, zaprzestanie publikowania może powodować kilka konsekwencji dla kredytobiorców, zależnych od zapisów kontraktu z bankiem.
Regina Skibińska
19.08.2021
Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe
Już 36 216 osób podpisało petycję przygotowaną przez Rzecznika MŚP i Radę Przedsiębiorców pod hasłem "Uchrońmy podatek liniowy! – stop niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie". Na zmianach w podatku liniowym stracą wszyscy – przedsiębiorcy, pracownicy i konsumenci - podkreślają jej autorzy. I dodają, że Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców
Krzysztof Sobczak
19.08.2021
PIT Małe i średnie firmy
Jak zapewnia Aleksander Łożykowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, w resorcie tym nie są prowadzone żadne prace w zakresie tzw. testu przedsiębiorcy. Celem przepisów wprowadzających obowiązek przesyłania danych z ewidencji podatkowych jest przede wszystkim ułatwienie rozliczenia podatku.
Krzysztof Koślicki
19.08.2021
CIT PIT Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie specjalnej ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Z odliczenia skorzystają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19-proc. stawki podatku. Zmiany mają wejść w życie w styczniu 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
19.08.2021
CIT PIT Polski Ład
Zakończyły się konsultacje publiczne projektu przepisów związanych z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Zastrzeżenia złożone w ich toku dotyczyły m.in. progu przejęcia, określonego w ustawie o ofercie publicznej, rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji.
Regina Skibińska
19.08.2021
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze
Polski Ład wpłynie znacząco na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby współpracujące. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, składki będą dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Może się okazać, że ubezpieczanie członków rodzin będzie nieopłacalne. Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w emerytury kobiet, które często współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Krzysztof Koślicki
19.08.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

TSUE wypowie się o wynagrodzeniu za korzystanie z kredytu, gdy umowa nieważna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie o prawie banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu w sytuacji, gdy doszło do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. To kluczowa kwestia dla rozstrzygnięcia spraw sądowych dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego w Polsce - pisze radca prawny Radosław Górski,
Radosław Górski
19.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Nie można instrumentalnie wszczynać postępowania karno-skarbowego, aby tylko zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Organ powinien przedstawić stosowne dowody i chronologię czynności, które wskazują, że było to uzasadnione podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego przez podatnika. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
19.08.2021
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Resort finansów przygotowuje Krajowy System e-Faktur. Korzystanie z niego stanie się obowiązkowe. Przedsiębiorcy mają jednak wątpliwości, czy dane o sprzedaży będą odpowiednio zabezpieczone i czy nie trafią do konkurencji. MF zapewnia, że informacje o fakturach będą bezpieczne. Ochronią je specjalne systemy, szyfrowanie i kontrola dostępu.
Krzysztof Koślicki
18.08.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość RODO
Pośrednicząca w płatnościach internetowych firma PayPal naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez jednostronną zmianę umów z konsumentami i wprowadzenie nowej opłaty - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie.
Krzysztof Sobczak
18.08.2021
Rynek i konsument
Przypadki potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawców mimo zakazu z ustawy COVID-19, nie są niestety rzadkością. Zdarza się, że zamawiający dokonuje potrącenia celowo niezasadnie zasłaniając się przepisami o dyscyplinie finansów publicznych i odmawiają udzielenia wykonawcom należnej im ochrony - piszą Joanna Boroń i Marcin Barczyk, adwokaci z KBZ Żuradzka & Wspólnicy.
Joanna Boroń Marcin Barczyk
18.08.2021
Zamówienia publiczne Rynek Koronawirus a prawo
Brak regulacji powoduje, że u zleceniobiorców za podróż służbową można uznać każdy wyjazd. Można również skorzystać ze zwolnienia od podatku i składek ZUS - wyjaśnia Paweł Ziółkowski, ekspert w LEX Księgowość. I dodaje, że takiej osobie przysługuje zwrot kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Paweł Ziółkowski
18.08.2021
PIT Prawo pracy

Ulga na start, czyli bez składek, a więc i bez świadczeń

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start i przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie płacą składki wypadkowej, chorobowej, rentowej i emerytalnej, nie mają prawa do świadczeń. Ale nie dostaną też chorobowego ani renty w razie trwałej niezdolności do pracy, a ich dzieci - renty rodzinnej w razie ich nagłej śmierci. Zdaniem ekspertów, to wbrew konstytucji,
Grażyna J. Leśniak
18.08.2021
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Komisja Europejska nie zgadza się, by Polska wprowadziła zerową stawkę VAT na książki. Trwają jednak prace nad kompleksową reformą VAT. Książki i czasopisma zostały uwzględnione wśród bardzo wąskiej listy kategorii, do których państwa członkowskie będą miały możliwość stosowania 0-proc. VAT. Za wprowadzenie zmian odpowiada Słowenia - przewodnicząca teraz Radzie UE.
Krzysztof Koślicki
18.08.2021
VAT Prawo unijne
O prawie banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu w sytuacji, gdy doszło do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej - ma rozstrzygnąć nie tylko TSUE, ale też poszerzony skład Sądu Najwyższego. Pytanie w tej sprawie zadał bowiem trzyosobowy skład SN. Zdaniem ekspertów SN powinien ze swoją odpowiedzią zaczekać na werdykt unijnego Trybunału.
Jolanta Ojczyk
18.08.2021
Kredyty frankowe
Karę w wysokości ponad 266 tys. zł kary nałożył na spółkę Astaldi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydał cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych, ale odstąpił od wymierzenia kary finansowej wobec trzech podmiotów. Prawo pozwala na to, gdy firma ma niewyegzekowane płatności od swoich klientów.
Krzysztof Sobczak
17.08.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polski Ład wprowadzi podwójny obowiązek informowania przez podatnika o fakcie zmiany formy opodatkowania w danym roku podatkowym, raz w dokumentacji przekazywanej do ZUS, a drugi raz poprzez pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego. I to mimo zapisu informowania przez ZUS szefa KAS o formie opodatkowania wykazanej w dokumentach przekazywanych do ZUS
Izabela Leśniewska Jacek Leśniewski
17.08.2021
PIT Rachunkowość Polski Ład

Olga Semeniuk pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich firm

Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki powołał wiceminister w tym resorcie Olgę Semeniuk na Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak podano w komunikacie, "Pełnomocnik będzie działać na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw".
Krzysztof Sobczak
17.08.2021
Administracja publiczna Małe i średnie firmy

Z systemu viaTOLL można korzystać do 30 września

Ordynacja Rachunkowość Administracja publiczna
Trwa okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy - viaTOLL i nowy e-TOLL. Resort finansów zachęca do rejestracji. Radzi, by nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę. W nowym systemie można rejestrować się za pośrednictwem operatorów kart flotowych.
Krzysztof Koślicki
17.08.2021
Ordynacja Rachunkowość Administracja publiczna
Ograniczone możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, prawne regulacje wsparcia, trudności administracyjno-proceduralne, a także problemy z funkcjonowaniem sieci przesyłowych - to, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, główne bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
Agnieszka Matłacz
17.08.2021
Środowisko Finanse samorządów