Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego ponieważ uważa, że doszło do naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, jak też rażącego naruszenia prawa. Prokurator Generalny wniósł więc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.
Krzysztof Sobczak
13.09.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Ważne zmiany dla samorządów przy staraniach o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków. Nowe regulacje w zakresie zamówień udzielanych w projekcie powiązano z zapisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zwiększono również do 200 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro) wartość projektu, który rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.
Agnieszka Myszka
13.09.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Pracodawcy będą musieli na wniosek zakładowej organizacji związkowej udzielić informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze obarczone było ryzykiem. Do szeregu czynników zewnętrznych cechujących się dużą zmiennością, coraz częściej dochodzi brak przejrzystości prawa i jego nadmierne komplikowanie. Do takiej sytuacji może doprowadzić brak solidnych analiz i dialogu z biznesem w pracach nad ustawą o systemie kaucyjnym - twierdzi Rafał Baniak, prezes Zarządu Pracodawcy RP.  
Rafał Baniak
13.09.2022
Prawo gospodarcze Zarządzanie
Sąd Apelacyjny w Katowicach unieważnił dwie umowy kredytowe. Ustalił, że stosunek prawny kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wynikający z umowy pomiędzy pozwanym bankiem a powodami nie istnieje, ponieważ obie umowy miały takie wady jak: przemilczane koszty całego kredytu, niejasne zapisy dotyczące przeliczenia na złoty i stosowanie własnych kursów walut.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Konfederacja Lewiatan wzywa Sejm do podjęcia prac nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przekazanym Izbie w połowie lipca br. Sejm jednak nie podjął nad nim żadnych prac, z informacji rzecznika rządu wynika, że wciąż są spory o kształt tej regulacji. - To długo wyczekiwana, pozytywną zmianę, odzwierciedlająca oczekiwania uczestników rynku i odbiorców energii - czytamy w apelu.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Budownictwo
W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Prawo pracy BHP
Prawie dwukrotnie w porównaniu z początkiem roku zwiększył się odsetek pracujących Polaków, którzy deklarują, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału. Także ponad dwukrotnie zmalał odsetek tych, którym zmniejszono wynagrodzenia. Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Rynek Prawo pracy Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zareagował na skargi dotyczące pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci Orange i nju mobile, np. przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii. I wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska. Sprawdza również podobne praktyki T-Mobile, a w toku jest również postępowanie wyjaśniające wobec P4.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować zawód windykatora. Zdaniem prawników ustawa wprowadzająca kolejny regulowany zawód jest niepotrzebna - patologie, o których mowa w jej założeniach, można zwalczać za pośrednictwem obowiązujących przepisów. Natomiast to, że resort pracuje nad ustawą, nie jest wyrazem troski o ofiary windykatorów, ale wymogiem przepisów unijnych.
Regina Skibińska
12.09.2022
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Finanse
Gdy influencer poleca zastosowanie produktu lub skorzystanie z usługi i nie oznacza prezentowanych przez siebie treści jako reklamę, mimo że uzyskuje za taką promocję korzyść majątkową, mamy do czynienia z kryptoreklamą. Tego wymaga prawo, a taka współpraca przedsiębiorcy z influencerem powinna być uregulowana umową o świadczeniu pieniężnym lub barterowym.
Julia Kiestrzyn
12.09.2022
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
​Trwają prace nad nowymi przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wprawdzie projektodawcy rezygnują z uchwalenia nowej ustawy, dokonując „jedynie” nowelizacji obowiązującego aktu prawnego, niemniej zakres i charakter zmian nakazują uznać, że mamy do czynienia z całkowicie nowym modelem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary.
Piotr Karlik
12.09.2022
Prawo karne Prawo gospodarcze
Podstawą do miarkowania kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania i liczonej za każdy dzień zwłoki, może być także okoliczność, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Jednak w tym przypadku umowa dotyczyła dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zatem aby system mógł poprawnie funkcjonować, istotne było kompleksowe usunięcie wszelkich wad i usterek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2022
Prawo cywilne Budownictwo
Trzeba wprowadzić ulgi, które przywrócą równowagę na rynku wynajmu - apelują do Ministerstwa Finansów organizacje deweloperów i właścicieli mieszkań. Zwracają uwagę, że do Polski trafiło wielu ukraińskich uchodźców, co ograniczyło dostępność mieszkań na wynajem i podbiło ceny. Chodzi o przepisy tzw. Polskiego Ładu, które pozbawiły właścicieli mieszkań i budynków możliwości ich amortyzacji.
Paweł Rochowicz
12.09.2022
CIT PIT Budownictwo Polski Ład Ukraina
W Prawo.pl stworzyliśmy właśnie nową, bezpłatną funkcjonalność, niezwykle korzystną dla naszych Czytelników. Nie tylko umożliwia ona szersze korzystanie z serwisu - np. tworzenie własnej biblioteki tekstów, ale także ze specjalnego dostępu do LEX-a oraz ze zniżek na produkty Wolters Kluwer. Wystarczy się zalogować.
Ewa Usowicz
11.09.2022
Naczelna Rada Adwokacka, podczas plenarnego posiedzenia- w sobotę, przyjęła uchwałę kierującą petycję do podmiotów mających inicjatywę legislacyjną w sprawie projektu ustawy, zgodnie z którym usługi prawnicze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogliby świadczyć wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni.
Patrycja Rojek-Socha
10.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dochód uzyskany z udzielania korepetycji może być rozliczony w formie działalności nierejestrowej, działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej. Zależy to od kilku kryteriów, a w szczególności od tego w jakim zakresie są one udzielane. Wszystko to przesądza o zasadach opodatkowania dochodów z prywatnych lekcji i wysokości podatku.
Wiesława Moczydłowska
10.09.2022
PIT Doradca podatkowy
Odwołanie z urlopu możliwe jest wówczas, gdy powstaną nieznane w chwili rozpoczynania urlopu okoliczności, które obiektywnie wymagają obecności tego konkretnego pracownika w pracy. Skutecznie przekazane pracownikowi polecenie przerwania urlopu wiąże go, jednak zawsze należy uwzględnić przy tym realia danej sytuacji i związaną z nimi faktyczną możliwość stawienia się tej osoby do pracy.
Marek Rotkiewicz
10.09.2022
Prawo pracy

Opłatę rezerwacyjną deweloper musi zwrócić niezwłocznie

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Przepisy regulujące sytuacje, w których opłata rezerwacyjna ma podlegać zwrotowi, mają charakter bezwzględnie obowiązujący, więc strony nie mogą ich zmienić w zawartej umowie, a postanowienia umowne sprzeczne z art. 34 ustawy lub mające na celu ich obejście, będą mogły zostać uznane za nieważne.
Maciej Śledź
10.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Brak słońca w mieszkaniu to za mało, by wyciąć zdrowe, dorodne drzewo pod blokiem, bez konsultacji z innymi mieszkańcami. Tymczasem tego typu przypadki się zdarzają i skłócają ze sobą sąsiadów. Do tego jest to naruszenie ustawy o ochronie przyrody, która nie pozwala na samowolną wycinkę. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.
Renata Krupa-Dąbrowska Rojek Socha Patrycja
10.09.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
Coraz więcej osób sięga do przysklepowych śmietników w poszukiwaniu żywności nadającej się do spożycia. Kryzys, głód albo sprzeciw wobec marnowania jedzenia skłaniają ludzi do przeszukiwania kontenerów przy sklepach. Zdarzają się jednak przypadki oskarżania takich osób o kradzież rzeczy ze śmietnika. Na gruncie prawa sprawa nie jest jednoznaczna.
Regina Skibińska
10.09.2022
Prawo karne Rynek i konsument
Wielu pracodawców stosuje stały rozkład dni pracy, w którym praca nie jest świadczona w niedziele i święta, wykonywana jest od poniedziałku do piątku (najczęściej), przy wolnej sobocie. W takich przypadkach praca zlecona (i wykonywana) w sobotę oznaczać będzie pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jej rozliczenie stwarza często problemy.
Marek Rotkiewicz
09.09.2022
Prawo pracy
Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
Robert Horbaczewski
09.09.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wielkimi krokami zbliżają się największe zmiany w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Będzie to temat międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 21 września 2022 r. Partnerem wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska.
Monika Sewastianowicz
09.09.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Ułatwienie codziennego korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie możliwości wyszukiwania za pomocą nazwy podmiotu, a nawet po wpisaniu co najmniej minimalnej ilości znaków - to zasadniczy cel projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.
Maciej Sawczuk Wojciech Majkowski
09.09.2022
CIT VAT Finanse
Transport towarów z Azji zajmuje teraz o połowę więcej czasu niż przed pandemią. Zaburzenia łańcuchów dostaw to może być istotny element wyceny ryzyka w ubezpieczeniach. Opóźnienia wpływają nie tylko na ubezpieczenie mienia w transporcie, ale i polisy majątkowe, ponieważ mogą wydłużyć likwidację szkód będących skutkiem innych zdarzeń.
Regina Skibińska
09.09.2022
Finanse Ubezpieczenia
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Mapy mają pomóc samorządom przygotować do powodzi oraz zaplanować działania minimalizujące negatywne skutki. Problem w tym, że część gmin z nich nie korzysta, a na terenach zalewowych wydaje pozwolenia na budowę.
Maria Dec-Kiełb
09.09.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wprowadzenie definicji podmiotu zbiorowego i wyłączenie z niej małych przedsiębiorstw, ale też kościołów i związków wyznaniowych, a z samej odpowiedzialności - naruszeń związanych z "przekazywaniem myśli ludzkiej". Doprecyzowanie sytuacji, w jakich spółka może odpowiadać za przestępstwa, w końcu rezygnacja z wymogu uprzedniego wyroku skazującego osobę fizyczną. Takie zmiany mają być wprowadzone nowelą ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2022
Prawo karne
W realiach szalejącej inflacji znaczna część przedsiębiorców może uciekać w szarą strefę, unikając obciążeń podatkowych - przestrzegają ekonomiści. Pierwsze oznaki takiej ucieczki wykryli ostatnio kontrolerzy skarbowi działający latem w ramach "akcji paragonowej" w miejscowościach turystycznych. Na 25-procentowy odsetek nieprawidłowości podatkowych zareagowali masowym wystawianiem mandatów.
Paweł Rochowicz
09.09.2022
PIT VAT Prawo gospodarcze
Przymus, zastraszanie lub wykluczenie, a także mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych wobec sygnalisty, jest działaniem niedopuszczalnym. I nie ma znaczenia, czy taki odwet jest „zwykłym” działaniem czy nadzwyczajnym – twierdzi RCL w nawiązaniu do prac nad ustawą.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski