Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów ogłosiło plan konsultacji na temat wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. To najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach - mówi Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Jednocześnie przypomina, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.

- Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców - dodaje szef KAS.

Zobacz również: MF zapewnia, że obowiązkowy KSeF na pewno zostanie wdrożony

 

Grupy konsultacyjne i terminy spotkań

Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach:

  • 16 lutego, 10.00-11.30, Temat: Bezpieczeństwo i wydajność

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. - Przybliżymy także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności chcielibyśmy poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówimy także kwestie wsparcia technicznego - zapowiada MF.

  • 16 lutego, 12.30-14.00, Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. - Chcielibyśmy zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówimy także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument - planuje MF.

  • 21 lutego, 10.00-11.30, Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. MF zakłada, że omówione zostaną postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatności MPP. Przeanalizowana zostanie także wspólnie kwestia tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

  • 21 lutego, 12.30-14.00, Temat: Spotkanie z branżą faktoringu

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

  • 22 lutego, 10.00-11.30, Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

  • 22 lutego, 12.30-14.00, Temat: Spotkanie z branżą paliwową

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

  • 29 lutego, 10.00-11.30, Temat: Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

  • 29 lutego, 12.30-14.00, Temat: Wdrożenie KSeF w etapach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

  • 1 marca, 10.00-11.30, Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Więcej informacji i formularz zapisów na stronie MF >>

 

POLECAMY