Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach znalazł się w gronie podmiotów, które skorzystają z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie dziennego domu opieki medycznej dla osób powyżej 65. roku życia. Wartość przewidzianego na dwa lata projektu wynosi ponad 1 mln zł.

Ponad 96 proc. tej kwoty pochodzić będzie z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej „Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój”. Resztę stanowi wkład własny katowickiego szpitala.

„Bardzo się cieszę, że będziemy mogli rozszerzyć ofertę usług dla starszych osób o dzienny dom opieki. Moim zdaniem jest to dobra forma zapewnienia opieki medycznej seniorom po pobycie w szpitalu” – powiedział dyrektor Szpitala Geriatrycznego Jarosław Derejczyk.

Projekt dziennych domów opieki medycznej zakłada zapewnienie kontynuacji opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji w ramach dziennych pobytów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją.

W trakcie dziennych pobytów w Szpitalu Geriatrycznym pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub pomoc w przygotowaniu pacjenta do dalszego korzystania z instytucjonalnej formy opieki.

 

Szpital Geriatryczny uruchomi projekt w maju br., ale pierwsze trzy miesiące przeznaczone będą na adaptację istniejącej infrastruktury do potrzeb projektu.

Pod koniec 2015 r. działające przy Szpitalu Geriatrycznym Centrum Fizjoterapii zostało wyposażone w ponad trzydzieści nowych urządzeń do rehabilitacji o łącznej wartości 1,4 mln zł. Zakup sprzętu pochodził ze środków Grupy EMC oraz dotacji przyznanej przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W Centrum Fizjoterapii oprócz specjalistycznej rehabilitacji geriatrycznej jest możliwa także rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, ortopedyczna oraz rehabilitacja osób dbających o utrzymanie dobrej aktywności fizycznej. Centrum Fizjoterapii jest prowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe działające przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach.

Katowicka jednostka należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 proc. przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. (PAP)

lun/ dym/