Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli. Wśród nich...
04.01.2016
Możliwe jest zatrudnienie ratownika medycznego w innym niż SOR oddziale szpitalnym. Należy jednak...
04.01.2016
W 2016 roku miasto Częstochowa będzie w dalszym ciągu dofinansowywać leczenie niepłodności metodą...
04.01.2016
W polskiej ochronie zdrowia nie ma odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek. Na tysiąc...
04.01.2016
Od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z art. 15a ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i...
03.01.2016
Budowa hospicjum w Tychach dobiega końca. W pierwszej połowie 2016 roku rozpoczną się prace...
03.01.2016
Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i...
03.01.2016
Ustawowe określenie płacy minimalnej, wprowadzenie rezydentur oraz budowanie prestiżu zawodów...
03.01.2016
Firmy z branży medycznej otrzymają ponad 57,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów....
02.01.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia rekomenduje składanie zamówień na koncentraty czynników krzepnięcia i...
01.01.2016
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 12...
01.01.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek...
01.01.2016
Od 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca...
01.01.2016
Świadczenia na 2016 rok zostały w pełni zabezpieczone zapewnił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia...
01.01.2016
Zakłada się, że w roku 2018 będzie zapotrzebowanie na 21 aparatów PET w Polsce, z czego po 3 w...
31.12.2015
31 grudnia 2015 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób...
31.12.2015
Ministerstwo Zdrowia informuje, że dane na recepcie takie jak numer telefonu do bezpośredniego...
31.12.2015
Lekarze zawarli porozumienie z zarządem szpitala powiatowego w Ostródzie. Tym samym wszystkie...
31.12.2015
Od stycznia 2016 roku szpitale będą wydawać książeczki zdrowia dziecka, w których będą wpisywane...
31.12.2015
Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie dotyczące nowej listy leków refundowanych, która...
31.12.2015
Sieć Ziko otworzyła nowe apteki, które działają w Żyrardowie i w Krakowie. Nowy punkt Ziko Dermo...
31.12.2015
Nie zakończyły się jeszcze prace nad projektem Narodowego Programu Zdrowia i potrwają one do...
31.12.2015
Od 1 stycznia 2016 roku ulegnie zmianie kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia...
31.12.2015
Tylko do końca roku 2015 pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 osób mają czas na założenie konta na...
31.12.2015
II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, z kardiologią i...
30.12.2015
Centrum Medyczne Enel-Med nabyło, poprzez swoją spółkę zależną Enel-Invest, 65 procent udziałów w...
30.12.2015