Obaj kierowcy współwinni, obaj zostali skazani na grzywny - przed sądem Okręgowym w Białymstoku...
14.06.2016
Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce...
14.06.2016
Kontynuację i rozwój prac nad wdrażaniem produkcji protez serca i robotów chirurgicznych zakłada...
14.06.2016
Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2017 r. zostanie utrzymana na obecnym poziomie zakłada...
14.06.2016
Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2017 r. zostanie utrzymana na obecnym poziomie – zakłada...
14.06.2016
Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z...
14.06.2016
Konieczna jest radykalna poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz wynagrodzeń tej grupy...
14.06.2016
Krwi codziennie potrzebują tysiące Polaków, są wśród nich nie tylko ofiary wypadków i osoby...
14.06.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mieć więcej czasu na dopracowanie systemu monitorowania programów...
14.06.2016
Prace nad stworzeniem wykazu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia trwają; na początku...
14.06.2016
Krwi codziennie potrzebują tysiące Polaków, są wśród nich nie tylko ofiary wypadków i osoby...
14.06.2016
Od stycznia 2016 roku szpitale będą wydawać książeczki zdrowia dziecka, w których będą wpisywane...
14.06.2016
Od 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca...
14.06.2016
Od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z art. 15a ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i...
Magdalena Okoniewska
14.06.2016
Od 1 marca 2016 roku będzie obowiązywała nowa lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 46 nowych...
Magdalena Okoniewska
14.06.2016
Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowa lista leków, na której znalazły się 73 nowe produkty, będące...
Magdalena Okoniewska
14.06.2016
31 maja 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie...
Magdalena Okoniewska
14.06.2016
1 czerwca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące centrów urazowych dla...
Jacek Tkacz
14.06.2016
Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w...
13.06.2016
28 proc. Polek nie stosuje żadnej antykoncepcji podczas pierwszego stosunku, a 80 proc. ciąż...
13.06.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mieć więcej czasu na dopracowanie systemu monitorowania programów...
13.06.2016
Sytuacja kadrowa w opiece zdrowotnej w Polsce jest dramatyczna - ocenia Porozumienie Rezydentów...
13.06.2016
Sytuacja kadrowa w opiece zdrowotnej w Polsce jest dramatyczna - ocenia Porozumienie Rezydentów...
13.06.2016
Konieczne jest holistyczne podejście do pacjenta; planowane zmiany systemowe – zarówno na poziomie...
13.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 10 czerwca 2016 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia...
13.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 10 czerwca 2016 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia...
13.06.2016
Liczba aborcji na Węgrzech spadła od 2010 do 2015 roku prawie o 23 proc., choć nadal ich odsetek...
13.06.2016
Liczba aborcji na Węgrzech spadła od 2010 do 2015 roku prawie o 23 proc., choć nadal ich odsetek...
13.06.2016
Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń. Stosowny projekt pojawił...
Paszkowski Artur
13.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze założenia e-recepty i jej znaczenie dla zmian w...
Urban Krzysztof
13.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski