Każda placówka medyczna, która poddaje się ocenie akredytacyjnej, powinna wprowadzić system pozwalający na regularną ocenę, identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych wymagających monitorowania oraz szczegółowych analiz. W związku z tym wydawnictwo Wolters Kluwer wprowadziło system umożliwiający zarządzanie zgodnością w podmiocie leczniczym – Progmedica. 

Jego możliwości i zastosowanie będzie można poznać podczas szkolenia „Case study – stan gotowości placówki medycznej do akredytacji”.

Zaproszenie na webinarium>>>

Na konkretnym przykładzie wykładowca przeprowadzi uczestników krok po kroku przez procedury tworzenia i monitorowania zadań, zatwierdzania i przygotowywania sprawozdań oraz ankiet. Podczas szkolenia zostaną omówione również kwestie dotyczące ryzyka oraz badania zgodności z przepisami.

Omówione zostanie przygotowanie listy kontrolnej (wyznaczenie przez przełożonego), wypełnienie listy kontrolnej (wypełnienie przez pracownika), monitoring z wykonania przypisanych zadań, raport dla przełożonego, określenie skali ryzyka, mechanizmów kontrolnych, wpisanie ryzyka do rejestru, monitoring wdrożenia zabezpieczeń, mapy ryzyk.

Przedstawione zostanie także badanie zgodności z przepisami prawa,  listy pytań kontrolnych do przeprowadzania badań zgodności, raporty badań zgodności - wykonane w ramach badań własnych i zleconych oraz  okresowy raport zgodności –generowanie zestawienia badań.

Prelegentem podczas spotkania będzie Piotr Welenc, wykładowca, trener i konsultant.

Więcej na temat webinarium: www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl