„Porozmawiaj z notariuszem o... testamencie notarialnym” - tak brzmi hasło przewodnie organizowanej 26 listopada br. przez samorząd notarialny kolejnej edycji Dnia Otwartego Notariatu. Tym razem wszyscy zainteresowani zapraszani są do wskazanych miejsc, w 21 miastach Polski, gdzie od godziny 10.00 do 16.00 rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych.

Jak mówi rzeczniczka Krajowej Rady Notarialnej Barbara Nintza, wybór tematu akcji nie jest przypadkowy. – O testamentach ostatnio wiele się mówi, różne organizacje wręcz oferują pomoc w ich sporządzaniu. W tej sytuacji my chcemy powiedzieć, że najlepiej zrobić to u notariusza. Nie jest to drogie, a zapewnia prawidłową formę dokumentu i bezpieczeństwo – mówi.

Jak podkreślali przedstawiciele samorządu notarialnego podczas zorganizowanego w czwartek spotkania z dziennikarzami, czy to notarialny czy własnoręczny testament wywołują takie same skutki prawne. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach, np. o tym, że aby testament własnoręczny był ważny należy go w całości napisać własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Ponadto, żeby wola spadkodawcy mogła być zrealizowana nie może stać w sprzeczności z zasadami Kodeksu cywilnego, dlatego warto – jak mówią - zasięgnąć porady specjalisty-notariusza, który nie tylko zagwarantuje poprawność testamentu pod względem prawnym, ale także wytłumaczy wszelkie zawiłości oraz zaproponuje zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować wolę testatora. - Sporządzenie testamentu notarialnego to koszt 50 zł + VAT. Na prośbę spadkodawcy dokument może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym i prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna, a przyszłym spadkodawcom umożliwia szybkie odszukanie testamen¬tu po śmierci testatora – wyjaśnia notariusz Maciej Chojnacki, koordynator tegorocznej akcji. – A notariusz Jolanta Niedziela z warszawskiej Izby Notarialnej dodaje, że notariusz zadba o właściwe sformułowanie dokumentu, sprawdzi szczegóły dotyczące majątku, zwróci uwagę na problemy, których niefachowiec może nie zauważyć. – Ze statystyk sądowych wynika, że testamenty własnoręczne są często podważane, a notarialne bardzo rzadko, to zaledwie ułamek procenta takich sporów w sądach – komentuje Artur Kędzierski, szef samorządu notarialnego w Warszawie.

Jak informują notariusze, testamenty notarialne coraz bardziej popularyzują się. Obecnie jest ich w prowadzonym przez notariat rejestrze ponad 154 tysięcy i liczba ta z roku na rok szybko rośnie.

Organizatorzy akcji podkreślają, że niezależnie od tematu przewodniego, notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania leżące w zakresie ich kompetencji – dotychczasowe edycje DON pokazały, że najczęściej przedmiotem rozmów z rejentami są darowizny, testamenty, umowy o dożywocie oraz umowy renty. Przybliżą także – bardzo istotne z punktu widzenia każdego obywatela – zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w roku 2015. Zmiany te dotyczą spadków z elementem transgranicznym oraz wprowadzenia jako zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Mogą one budzić wiele pytań, dlatego w czasie Dnia Otwartego Notariatu rejenci pragną przybliżyć Polakom sens nowelizacji oraz wskazać w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej załatwić sprawy związane z dziedziczeniem w większości krajów Unii Europejskiej.

Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi, a jej celem edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy. O tym, że Dzień Otwarty Notariatu – rozumiany przede wszystkim jako sposób na podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli – jest potrzebny, świadczy bardzo duże zainteresowanie społeczne dotychczasowymi edycjami: każdego roku na odbywające się w kilkudziesięciu miastach Polski spotkania z notariuszami przychodzi nawet kilka tysięcy osób.